Wat zijn kritische succesfactoren (KSF)?

Een kritieke succesfactor (KSF) is een kenmerk van een organisatie wat essentieel is voor het toekomstige succes van de organisatie. KSF beschrijven wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn. Met behulp van Kritische succesfactoren breng je in kaart hoe je de doelstellingen gaat realiseren.

KSF’s zijn de oorzaak van succes, dat wil zeggen dat ze uiteenzetten wat een organisatie moet doen om succesvol te zijn. Er zijn een aantal standaard kritische succesfactoren die voor iedere organisatie van toepassing zijn. Voorbeelden van standaard KSF’s die voor iedere organisatie van toepassing zijn:

 • Stimuleren van de verkoop en verhogen omzet & winst;
 • Optimaliseren en verbeteren van de klanttevredenheid;
 • Inhuren van de juiste niveau medewerkers;
 • Reageren op veranderde stakeholders behoefte;
 • Succesvol leiderschap.

KSF’s zijn al die variabelen (interne en externe factoren) die een vitale rol spelen in het succes van de onderneming. Waar de organisatie-identiteit de visie, missie en strategische doelen beschrijven (wat wil de organisatie bereiken), bepalen de juist geselecteerde KSF’s hoe de organisatie deze doelen gaat bereiken.

Voorbeelden van kritische succesfactoren

Door het definiëren van de KSF’s creëer je een gemeenschappelijk referentiepunt voor wat het bedrijf moet doen om zijn doelen te bereiken. Op deze manier bieden KSF’s de noodzakelijke context voor medewerkers in de organisatie door ieders aandacht te richten op de essentiële activiteiten die moeten worden uitgevoerd en de prioriteiten waaraan moet worden voldaan.

KSF voorbeelden:

 • Realiseren van omzetdoelstellingen (verhogen van de omzet, verkoop en winst);
 • Verhogen van de winst;
 • Optimaliseren en verbeteren van de klanttevredenheid;
 • Investeren in juiste niveau van medewerkers;
 • Reageren op veranderde stakeholders behoefte;
 • Verbeteren van prijs/kwaliteitsverhouding;
 • Reduceren van aantal klachten;
 • Tijdig opleveren van projecten;
 • Right-First-Time produceren;
 • Succesvol leiderschap;
 • Efficiënt inrichten van productieprocessen;
 • Duurzaam ondernemen;
 • Optimaal gebruik maken van ervaring & kennis;
 • Innovatievermogen (omgaan met veranderingen);
 • Transparantie.

Vragen voor het identificeren van KSF:

 1. Wat is voor het succes van de organisatie doorslaggevend?
 2. Welke factoren zullen waarschijnlijk leiden tot onze gewenste uitkomst?
 3. Welke voorwaarden moeten er zijn om die uitkomst te creëren?
 4. Welke hulpmiddelen hebben we nodig om onze doelen te bereiken?
 5. Welke vaardigheden hebben we nodig om onze doelen te bereiken?
 6. Welke factoren zijn essentieel voor de continuïteit van de organisatie op lange termijn?
 7. Wat zijn de kerncompetenties van de organisatie en sluiten die aan op de markt, visie en missie?
 8. Wat zijn de organisatie Unique Selling Propositions (USP’s) en Unique Buying Reasons (UBR’s)?
 9. Hoe realiseren we als organisatie Sustainable Competitive Advantages (SCA’s)?
 10. Welk concurrentievoordeel bezitten wij?
 11. Wat is onze impact op de omgeving of markt?

Wat is correct: kritische succesfactoren of kritieke succesfactoren?

Kritische succesfactoren en kritieke succesfactoren zijn beide correct. Kritisch en kritiek hebben elk hun eigen gebruiksmogelijkheden, maar in combinatie met succesfactoren wordt zowel kritische als kritieke gebruikt. Kritische of kritieke succesfactoren zijn factoren die van beslissend belang zijn voor het al dan niet behalen van succes.

Kritische succesfactoren: definitie

Kritische succesfactoren zijn activiteiten en processen die van essentieel belang zijn voor de mate waarin een bedrijf, organisatie of instelling succesvol is om haar doelstellingen te realiseren. Een kritische succesfactor wordt vaak gebruikt binnen het besluitvormingsproces  en wordt getoetst door zogenoemde kritieke prestatie-indicatoren (KPIs).

Iedere organisatie heeft strategische doelstellingen waarmee ze proberen hun visie en missie te realiseren. Om deze doelstellingen concreet en meetbaar te maken worden kritische succesfactoren in combinatie met prestatie-indicatoren meetbaar gemaakt. Op basis van deze informatie kan de organisatie vervolgens beoordelen of  de prestaties, financieel dan wel niet-financieel, ‘succesvol’ zijn.

Om een organisatie te helpen bij de besluitvorming kan ook gebruik worden gemaakt van kritische succesfactoren. Zo kan het management bepalen waar de focus op wordt gelegd. Een handig middel hiervoor is de Balanced Scorecard. Centraal hierin staan de strategische doelstellingen en hieraan verbonden kritische succesfactoren. De prestaties van het bedrijf worden vervolgens via vier perspectieven bekeken:

 • Financiële perspectief;
 • Interne processen;
 • Klantperspectief;
 • Innovatieperspectief.

Elk perspectief krijgt haar eigen kritische succesfactoren, waar weer prestatie-indicatoren aan vast worden gehangen. Op deze manier is er, gespreid over de gehele organisatie, voldoende informatie beschikbaar die het management in staat stelt om besluiten te nemen.

Opzoek naar voorbeeld KPI’s? Download meer dan 170+ SMART KPI’s in overzichtelijk Excel-bestand.

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in KPIs. Met behulp van onze uitgebreide SMART KPI database in Excel-formaat heb je direct toegang tot 170+ uitgewerkte voorbeeld kritieke prestatie-indicatoren.

Alle KPI’s zijn gekoppeld aan voorbeeld kritische succesfactoren, voorbeeld formules en praktijkvoorbeelden. De MKB SMART KPI database is interessant voor iedereen die:

 • Uitgewerkte voorbeelden van KPI’s inclusief formules en praktijkvoorbeelden;
 • Bezig is met het opzetten en implementeren van KPI performance boards (e.g. INK-model, Balanced Scorecard)
 • Opzoek is naar inspiratie voor het aanpassen en optimaliseren van bestaande KPI performance boards.

Bekijk het inkijk-exemplaar van de MKB SMART KPI database

Gebruik onderstaande link om het inkijk-exemplaar van de MKB SMART KPI database in te zien om een idee te krijgen van de opzet, inhoud en mogelijkheden.

Bekijk het inkijk-exemplaar van de 170+ SMART KPI database via deze link.

Selecteer hier je download-voorkeur:

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Overzicht download mogelijkheden voor SMART KPI database (Excel-bestand)

Inhoud downloads Optie 1: Business Optie 2: Business Pro
100+ algemene KPIs (definities & formules)
70+ social media KPIs (definities & formules)
Handleiding "stappenplan opzetten KPI dashboard"
KPI dashboard templates
Voorbeeld grafieken & tabelllen
Control Charts templates
Praktijkvoorbeeld KPI dashboard "Webwinkel"
Praktijkvoorbeeld KPI dashboard "Bouwbedrijf"
30 minuten 1-op-1 persoonlijk telefonisch advies

Selecteer hier je download-voorkeur

De download is na het afronden van de bestelling direct beschikbaar voor gebruik. Een factuur ontvang je via e-mail.
Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW