Kritische succesfactoren

Wat zijn kritische succesfactoren (KSF)?

Een kritieke succesfactor (KSF) is een kenmerk van een organisatie wat essentieel is voor het toekomstige succes van de organisatie. KSF beschrijven wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn. Met behulp van Kritische succesfactoren breng je in kaart hoe je de doelstellingen gaat realiseren.

KSF’s zijn de oorzaak van succes, dat wil zeggen dat ze uiteenzetten wat een organisatie moet doen om succesvol te zijn. Er zijn een aantal standaard kritische succesfactoren die voor iedere organisatie van toepassing zijn. Voorbeelden van standaard KSF’s die voor iedere organisatie van toepassing zijn:

 • Stimuleren van de verkoop en verhogen omzet & winst;
 • Optimaliseren en verbeteren van de klanttevredenheid;
 • Inhuren van de juiste niveau medewerkers;
 • Reageren op veranderde stakeholders behoefte;
 • Succesvol leiderschap.

Download SMART KPI database | 216 praktijkvoorbeelden | Formules | Templates

Ben je opzoek naar voorbeelden kritische of kritieke prestatie-indicatoren? Download het volledige overzicht met 216 uitgewerkte KPI voorbeelden. Gebruik een van de vele voorbeeld template dashboards en start vandaag nog met het meten. De SMART prestatie-indiacotren database bestaat uit een overzichtelijk Excel-bestand wat eenvoudig is in gebruik. Basiskennis van Excel is ruim voldoende om direct aan de slag te gaan.

Inhoud downloads:

Inhoud Standaard Business Business Pro
 • 216 uitgewerkte voorbeeld KPIs inclusief praktijkvoorbeelden en formules
 • Voorbeeld templates | performance dashboards
 • Voorbeeld tabellen en grafieken
 • 30 dagen ‘niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht;
 • Basiskennis Excel is voldoende om de database te gebruiken;
 • Bestand is 100% aanpasbaar;
 • Persoonlijk telefonisch advies op maat: 45 minuten 1-op-1
Bekijk de inkijk-versie van de SMART KPI database om een idee te krijgen van de inhoud en mogelijkheden.

Selecteer hier je download voorkeur!

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Persoonlijk advies op maat! Boek 45 minuten 1 op 1 online consult

Heb je aanvullend advies nodig bij het opzetten en implementeren van prestatie-indicatoren binnen jullie project of organisatie. Maak dan gebruik van de business pro optie en bestel naast de SMART prestatie-indicatoren database ook 45 minuten 1 op 1 persoonlijk advies.

Niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht

Wanneer u niet tevreden bent over de toegevoegde waarde van de bestelde download(s) kunt u het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terugvragen.

Ons streven is een 100% klanttevredenheid. Het aanbieden van de ‘niet goed, geld terug’-garantie als aanvulling op het herroepingsrecht geeft ons dan ook de mogelijkheid om onze service continu te blijven verbeteren.

Voorbeelden van kritische succesfactoren

Door het definiëren van de KSF’s creëer je een gemeenschappelijk referentiepunt voor wat het bedrijf moet doen om zijn doelen te bereiken. Op deze manier bieden KSF’s de noodzakelijke context voor medewerkers in de organisatie door ieders aandacht te richten op de essentiële activiteiten die moeten worden uitgevoerd en de prioriteiten waaraan moet worden voldaan.

KSF voorbeelden:

 • Realiseren van omzetdoelstellingen (verhogen van de omzet, verkoop en winst);
 • Verhogen van de winst;
 • Optimaliseren en verbeteren van de klanttevredenheid;
 • Investeren in juiste niveau van medewerkers;
 • Reageren op veranderde stakeholders behoefte;
 • Verbeteren van prijs/kwaliteitsverhouding;
 • Reduceren van aantal klachten;
 • Tijdig opleveren van projecten;
 • Right-First-Time produceren;
 • Succesvol leiderschap;
 • Efficiënt inrichten van productieprocessen;
 • Duurzaam ondernemen;
 • Optimaal gebruik maken van ervaring & kennis;
 • Innovatievermogen (omgaan met veranderingen);
 • Transparantie.

Vragen voor het identificeren van KSF:

 1. Wat is voor het succes van de organisatie doorslaggevend?
 2. Welke factoren zullen waarschijnlijk leiden tot onze gewenste uitkomst?
 3. Welke voorwaarden moeten er zijn om die uitkomst te creëren?
 4. Welke hulpmiddelen hebben we nodig om onze doelen te bereiken?
 5. Welke vaardigheden hebben we nodig om onze doelen te bereiken?
 6. Welke factoren zijn essentieel voor de continuïteit van de organisatie op lange termijn?
 7. Wat zijn de kerncompetenties van de organisatie en sluiten die aan op de markt, visie en missie?
 8. Wat zijn de organisatie Unique Selling Propositions (USP’s) en Unique Buying Reasons (UBR’s)?
 9. Hoe realiseren we als organisatie Sustainable Competitive Advantages (SCA’s)?
 10. Welk concurrentievoordeel bezitten wij?
 11. Wat is onze impact op de omgeving of markt?

Wat is correct: kritische succesfactoren of kritieke succesfactoren?

Kritische succesfactoren en kritieke succesfactoren zijn beide correct. Kritisch en kritiek hebben elk hun eigen gebruiksmogelijkheden, maar in combinatie met succesfactoren wordt zowel kritische als kritieke gebruikt. Kritische of kritieke succesfactoren zijn factoren die van beslissend belang zijn voor het al dan niet behalen van succes.

Kritische succesfactoren: definitie

Kritische succesfactoren zijn activiteiten en processen die van essentieel belang zijn voor de mate waarin een bedrijf, organisatie of instelling succesvol is om haar doelstellingen te realiseren. Een kritische succesfactor wordt vaak gebruikt binnen het besluitvormingsproces  en wordt getoetst door zogenoemde kritieke prestatie-indicatoren (KPIs).

Iedere organisatie heeft strategische doelstellingen waarmee ze proberen hun visie en missie te realiseren. Om deze doelstellingen concreet en meetbaar te maken worden kritische succesfactoren in combinatie met prestatie-indicatoren meetbaar gemaakt. Op basis van deze informatie kan de organisatie vervolgens beoordelen of  de prestaties, financieel dan wel niet-financieel, ‘succesvol’ zijn.

Om een organisatie te helpen bij de besluitvorming kan ook gebruik worden gemaakt van kritische succesfactoren. Zo kan het management bepalen waar de focus op wordt gelegd. Een handig middel hiervoor is de Balanced Scorecard. Centraal hierin staan de strategische doelstellingen en hieraan verbonden kritische succesfactoren. De prestaties van het bedrijf worden vervolgens via vier perspectieven bekeken:

 • Financiële perspectief;
 • Interne processen;
 • Klantperspectief;
 • Innovatieperspectief.

Elk perspectief krijgt haar eigen kritische succesfactoren, waar weer prestatie-indicatoren aan vast worden gehangen. Op deze manier is er, gespreid over de gehele organisatie, voldoende informatie beschikbaar die het management in staat stelt om besluiten te nemen.