Stakeholdersmanagement

Stakeholdersmanagement

Stakeholdersmanagement is het proces van het managen van de verwachtingen van iedereen (stakeholders) die op een of andere manier betrokken is bij een project of bedrijfsactiviteit(-en).
Een organisatie kan verschillende soorten stakeholders hebben. Het is zaak om na te gaan wat hun belangen zijn en hoe deze zich verhouden t.a.v. de belangen van de organisatie:

Lees ook:

Test je zelfkennis : 7 persoonlijke vragen die je helpen bij je zoektocht naar GELUK.voorbeeld_stakeholdersanalyse

Investeer in relaties

Stakeholder management gaat primair over het opbouwen en onderhouden van de relatie met stakeholders gedurende het project of binnen een organisatie. Communicatie en stakeholder participatie spelen hierbij een belangrijke rol. Door een goed relatiebeheer heeft de organisatie de mogelijkheid om efficiënt en effectief te reageren op eventuele veranderingen, een duidelijk inzicht in wat er zich afspeelt bij de stakeholders en en is er spraken van een optimale samenwerking.

voorbeeld_stakeholdersanalyse

Communiceren en samenwerken

Hoe kun je alle stakeholders op de hoogte houden van de huidige situatie als er geen effectief communicatieplan aanwezig is. Een ideale oplossing hiervoor is een communicatieplan wat toegankelijk is voor iedereen die een rol of belang heeft binnen de organisatie en/of project.

Succesvol stakeholders management

Om als organisatie of bedrijf op een effectieve manier stakeholders management te implementeren is het belangrijk om de volgende richtlijnen als uitgangspunt te nemen:

Lees ook:

Wordt jij straks een succesvol entrepreneur? Test jezelf en stel jezelf 6 krachtige vragen:voorbeeld_stakeholdersanalyse

Overzicht van populaire artikelen:54 fantastische & persoonlijke vragen om iemand echt te leren kennen!

28 vragen om elkaars persoonlijkheid beter te leren kennen!

6 slimme vragen die je jezelf iedere dag moet stellen om je carrière succesvol te maken.

3 eenvoudige vragen die de meest succesvolle mensen gebruiken om hun dromen te realiseren!

Lees ook:

Test je zelfkennis : 7 persoonlijke vragen die je helpen bij je zoektocht naar GELUK.