VOC | Voice of the Customer | Voice of the Stakeholders | Een introductie

 

Stakeholder management & de voice of the stakeholders

Een korte introductie..

Stakeholdermanagement is het proces van het managen van de verwachtingen van iedereen (Engels: stakeholders, Nederlands: belanghebbenden) die op een of andere manier betrokken is bij een organisatie of project. Met behulp van stakeholdermanagement kan een organisatie alle belanghebbenden op de juiste manier beïnvloeden.

Wanneer een organisatie in staat is om de verwachtingen en afgesproken doelstellingen van stakeholders op een juiste manier te behartigen zal dit leiden tot win-win situaties voor zowel de organisatie en de stakeholders.

Een goed opgezet stakeholder management proces is geheel ingericht op de Voice of the Stakeholders.

Juist in de tijd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt voor organisaties en projecten wordt het integreren van stakeholder management in de strategie van de organisatie steeds vaker toegepast.

Screenshots praktijkvoorbeeld webwinkel

Template 1: Voice of the Stakeholders

Template 2: Belang en invloed matrix

Template 3: Strategie kaart & communicatieplan