SIPOC

Wat is het doel van een SIPOC?

De SIPOC is een Lean Six Sigma tool waarmee je op een eenvoudige manier alle belangrijke elementen van een bedrijfsproces in kaart kunt brengen. Een SIPOC is een high-level overzicht van een proces en geeft een visuele plaatje hoe het proces voorziet in de behoefte (requirements) van de klanten (customers of stakeholders).
Wanneer je werkt volgens de DMAIC Six Sigma methodologie kun je de SIPOC verwachten tijdens de measure phase.

Een SIPOC kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een compleet ingevulde SIPOC helpt bij het antwoorden van de volgende vragen:

  • Wat is het begin- en eindpunt van het proces?
  • Wat zijn de 3-5 hoofd bedrijfsprocessen?
  • Wat zijn de primaire inputs en outputs van de afzonderlijke processtappen binnen het proces?
  • Wie zijn de belangrijkste klanten (customers of stakeholders)?
  • Wie zijn de belangrijkste leveranciers (suppliers of stakeholders)?
  • Welke specifieke requirements hebben de klanten (customers of stakeholders)?
  • Welke specificaties hebben de leveranciers (suppliers of stakeholders)?

Daarnaast is een SIPOC ook een Lean Six Sigma tool die gebruikt kan worden voor:

  • Het identificeren van alle elementen die betrekking (kunnen) hebben op een procesverbetering project.
  • Het (her-)definieren van een complex project (projectmanagement).
  • Inzicht verkrijgen in het huidige proces en het identificeren van specifieke metrics (input metrics, proces metrics, output metrics).

Definities:

Suppliers (Leveranciers): Individuele, afdelingen of organisaties (stakeholders) die een processtap voorzien van materialen, informatie of resources.

Inputs: De materialen, informatie of resources die door leveranciers worden aangeleverd en die door een processtap op een manier worden gebruikt of verbruikt.

Proces: Een proces is een serie van opeenvolgende stappen die ervoor zorgen dat de input wordt omgezet naar de gewenste output. (het eindproduct of dienst).

Outputs: De product of dienst wat het eindresultaat is van het proces.

Customers (klanten): Individuele afdelingen of orginsaties (stakeholders) die de output van een proces ontvangen. (product of dienst e.g.).

Input Metric: Metric die gebruikt wordt voor het berekenen van de Kwaliteit, Tijd en Kosten m.b.t. de inputs.

Proces Metric: Metric die gebruikt wordt voor het berekenen van de Kwaliteit, Tijd, en Kosten m.b.t. het proces.

Output Metric: Metric die gebruikt wordt voor het berekenen van de Kwaliteit, tijd en Kosten m.b.t. de output.

Critical to Quality (CTQ’s): Critical to Quality zijn gekwantificeerde parameters die zijn afgeleid van klant requirements en die kritisch zijn m.b.t. de kwaliteit van de output van een proces (product of dienst).

Een goed gedefinieerde CTQ is feitelijk een kwantitatieve business specificatie waarop actie ondernomen kan worden om de kwaliteit te waarborgen en eventueel verder te verbeteren.

Download gratis business templates

Klik hier voor een overzicht van alle business templates die je eenvoudig kunt downloaden.