Lean SixSigma Tools

Download gratis FMEA template

Plaats in winkelwagen.

Wat is een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)?

Definitie 1 van een FMEA:
Een Failure Mode and Effects Analysis is een methodiek waarbij bij ontwikkelingsprocessen van producten, productiemethoden of diensten wordt nagegaan wat de kans is op falen en wat daarbij het optredende risico is. Op basis van deze risico’s worden acties gedefinieerd om de faalkans terug te brengen. Er wordt op processtapniveau gestart en omhoog gewerkt naar het complete product, proces of dienst.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Definitie 2 van een FMEA:
Een FMEA is een systeem voor het analyseren van het ontwerp van een product- of servicesysteem om potentiële fouten te identificeren, en vervolgens de juiste maatregelen nemen om deze tegen te gaan, of op zijn minst de risico’s hierop te minimaliseren.

Definitie 3 van een FMEA:
FMEA staat voor Failure Mode and Effects Analysis. Het is een middel om manieren te identificeren, hoe een product of proces zou kunnen falen in haar taak, met als doel het preventief optreden tegen fouten.

Definitie 4 van een FMEA:
Met de FMEA-methode (Failure Mode and Effect Analysis) legt u zwakke punten bloot voordat ze geld kosten. Zo beperkt u ontevreden klanten, uitval en reparaties.

Definitie 5 van een FMEA:
De FMEA is een tool. Deze tool moet inzicht verschaffen over de identiteit, hoeveelheden en de prioriteit van een potentiële faalkans. Aan de hand hiervan zal men een afweging maken of het interessant is om iets (preventief) aan de faalkans te doen.

Geschiedenis van de Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

De Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) is ontwikkeld door de The National Aeronautics and Space Administration. De FMEA werd later ook toegepast in de automobiel industrie. In de laatste jaren is de FMEA ook meer en meer een vast onderdeel van Lean Six Sigma projecten geworden.

Typen FMEA’s

 • Systeem FMEA: Focus ligt op algemene systeem functies.
 • Design FMEA: Focus ligt op onderdelen en sub-systemen.
 • Proces FMEA: Focus ligt op productieproces.
 • Service FMEA: Focus ligt op dienstverlenende functies.
 • Software FMEA: Focus ligt op software functies.

Praktische toepassingen voor FMEA

 • Onderzoeken of er een (hoog) risico is op het falen van bijvoorbeeld een installatie.
 • Het inschatten van de mogelijke gevolgen van veranderingen die doorgevoerd worden.
 • Een FMEA kan gebruikt worden voor het valideren van processen/producten.
 • Een FMEA kan gebruikt worden voor het evalueren van processen/producten.
 • Aan het begin van een project kan de FMEA een team helpen de opportunities beter te overzien, door het definiëren van verschillende type fouten en de focus te verscherpen op een specifiek probleemtype
 • In de improve fase van een project kan de FMEA helpen om eventuele problemen te ontrafelen met suggesties voor mogelijke oplossingen. Dit biedt ruimte voor tijdelijke aanpassingen.
 • In de Control fase helpt de FMEA te identificeren welke metingen benodigd zijn om zeker te stellen dat
  er zich in de toekomst geen fouten meer zullen voordoen.

Een FMEA werkt het beste in een teamomgeving met een crossfunctionele vertegenwoordiging. De brede vakkennis en expertise is cruciaal.

Voordelen van een FMEA:

De FMEA is ontworpen om een organisatie te helpen de kwaliteit en betrouwbaarheid van het ontwerp te verbeteren. Correct gebruik van de FMEA biedt de organisatie een aantal voordelen:

 • Verbeteren van product/proces/dienst betrouwbaarheid en kwaliteit.
 • Verhoging van klanttevredenheid.
 • Vroegtijdige identificatie en eliminatie van potentiële product/proces fouten.
 • Documenteren van van risico’s en acties genomen om deze risico’s te voorkomen en/of reduceren.
 • Op gebied van identificatie en preventie van risico’s wordt er een voorsprong genomen.
 • Een dalend aantal wijzigingsvoorstellen.
 • Minder uitval en reparaties in het productieproces.
 • Een reductie van het aantal defecte apparaten dat de klant bereikt.
 • Een sterke daling van het aantal defecten dat bij de klant optreedt.
 • Door FMEA’s vroeg en consequent in het ontwerpproces te gebruiken kunnen organisaties producten/diensten ontwikkelen die betrouwbaar en veilige zijn, en voldoen aan de eisen en wensen van de klant.
 • FMEA’s kunnen historische informatie vastleggen die gebruikt kan worden in toekomstige product/dienst verbeteringen.

Doelgroep van een FMEA-training

Binnen een organisatie zijn projectleiders en leden van teams belast met het ontwerp of de ontwerpwijziging van een product of productieproces. Bijvoorbeeld: ontwerpafdeling, planning, productie, inkoop, magazijn en kwaliteit.
Voor iedereen die betrokken is bij het implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem.
Voor alle organisaties die kosten willen reduceren bij productontwikkeling, het gaan produceren van nieuwe producten of volgens een aangepast productieproces.

Gratis_download_template_FMEA
Failure Mode and Effects Analysis excel-template.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...