Six Sixgma Toolbox

Six Sigma Toolbox

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de Six Sigma technieken (Six Sigma tools) die gebruikt kunnen worden tijdens de verschillende fases in een Six Sigma project.

Voor een volledig aanbod van Lean en SixSigma templates, handleidingen en tools verwijzen we je graag door naar de website van een van onze partners: Lean and Six Sigma Resources

 

Fase Six Sigma Tools (Geschikte technieken voor DMAIC)
Define (Definitiefase):

Selecteer projecten op basis van hun verwachte bijdrage aan de strategische doelstellingen (te veel wachttijd, veel ongelukken, veel onregelmatigheid, verminderen van afwijkingen bij producten/diensten of het verminderen van uitval en kosten binnen de organisatie).

Measure (Meetfase):

Door gebruik te maken van de beschikbare Six Sigma tools is het doel van deze fase om een helder inzicht te verkrijgen in de huidige status van de kwaliteit van het proces.

Stel een meetplan op en zorg ervoor dat je meetmethodieken verantwoord zijn (valideer). Tevens worden de aanwezige risico’s (risk management) in het proces geschat door gebruik te maken van daarvoor geschikte methodiek als Failure Mode and Effect Analysis.

 

Analyse (Analysefase):

Analyseer alle harde data (en ook alle beschikbare zachte gegevens) en krijg daardoor inzicht in de mogelijke verbanden tussen de gekozen focus en allerlei beïnvloedende factoren.

De analyse fase is van groot belang omdat hier de diepgang in kennis wordt verworven om het process daarna te kunnen verbeteren en de besparingen te realiseren.

 

 

Improve (Verbeteren):

Kies uit alle inzichten die zaken die te bestempelen zijn als de “grote vissen”. Dat zijn de verbeteringen die veel winst opleveren. Organiseer deze als verbeteracties. Ken eigenaren toe aan aan alle gewenste uitkomsten en volg de implementatie.

 

Control (Borgingsfase)Borg systematisch de verbeteringen en zorg daarmee dat de winst (inzichten en voordelen) een plek krijgen in het “going concern” deel van de organisatie. Belangrijkste aandachtspunt van deze fase dat de juiste maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat het proces in de loop van de tijd niet terugvalt naar het oude niveau.


Het DMAIC-probleemoplossingsproces en de fasen van het projectcyclus gaan hand in hand. DMAIC is vaak “repeterend” genoemd. Dat betekent dat de lijn van “definieer” naar “controleer” geen rechte is, maar eerder heen en weer loopt. Waarbij eerdere aannames opnieuw ter sprake komen en plekken worden ingevuld die eerder waren overgeslagen.

Aanvullende informatie:

Alle referenties naar de online Lean SixSigma tools & trainingen zijn op basis van onze affiliate samenwerking met de betreffende partner. Bij een eventuele aanschaf van een dienst bij deze partner verloopt alle communicatie direct met deze partner. Voor inhoudelijke vragen over de aangeboden trainingen, cursussen en materialen kun je eenvoudig contact opnemen met de customer service van de desbetreffende partner. De keuze om gebruik te maken van deze mogelijkheden ligt geheel bij onze bezoekers. Voor ons is het aanbieden van deze aanvullende informatie interessant omdat wij  voor iedere succesvolle inschrijving of aankoop bij een van onze partners een commissie ontvangen waarmee we onze eigen website verder kunnen ontwikkelen.