RASCI templates

Voordelen van het gebruik van een RASCI-matrix

  • het levert afstemming en verheldering van de rol(len) en verantwoordelijkheden van de betrokkenen op,
  • door de afstemming wordt het draagvlak vergroot,
  • teamwerk wordt aangemoedigd, en dubbelingen in werk worden voorkomen.

Roverdeling RASCI:

Responsible is stakeholder die verantwoordelijk is dat een taak of handeling gedaan wordt
Accountable is de eindverantwoordelijke voor het (deel)proces
Supporting is stakeholder die meehelpt met de taakverantwoordelijke
Consulted zijn stakeholders die voor een definitieve beslissing moeten worden geraadpleegd
Informed zijn stakeholders die geïnformeerd worden over een genomen beslissing.

Download gratis business templates

Klik hier voor een overzicht van alle business templates die je eenvoudig kunt downloaden.