Download RASCI-templates in Excel-formaat.

Ben je opzoek naar RASCI-templates? Wij hebben verschillende type RASCI-templates in een handig Excel-bestand samengebracht. Je kunt deze RASCI-templates na het afronden van de download direct gebruiken.

Screenshots RASCI-templates

RASCI-model template 1 voorbeeld:

RASCI-model template 2 voorbeeld:

Selecteer hier je download voorkeur:

Plaats in winkelwagen.

 

Voordelen van het gebruik van een RASCI-matrix

  • het levert afstemming en verheldering van de rol(len) en verantwoordelijkheden van de betrokkenen op,
  • door de afstemming wordt het draagvlak vergroot,
  • teamwerk wordt aangemoedigd, en dubbelingen in werk worden voorkomen.

Roverdeling RASCI:

Responsible is stakeholder die verantwoordelijk is dat een taak of handeling gedaan wordt
Accountable is de eindverantwoordelijke voor het (deel)proces
Supporting is stakeholder die meehelpt met de taakverantwoordelijke
Consulted zijn stakeholders die voor een definitieve beslissing moeten worden geraadpleegd
Informed zijn stakeholders die geïnformeerd worden over een genomen beslissing.