Six Sigma Champion

De Champion is een programmaleider en moet bekend zijn met de DMAIC-structuur. Van hem wordt niet verwacht dat hij op detail verstand heeft van de statistische technieken, maar wel dat hij in staat is te beoordelen of het project volgens DMAIC-stappenplan uitgevoerd wordt.

De rol van de Champion is bedacht omdat hij of zij de projecten kan selecteren. Als lid van het management team krijgt hij middelen en aandacht om de projectleiders (Black Belts) in staat te stellen succesvol te zijn.

De Champion is meestal een leidinggevende of een belangrijke manager die een Black Belt of een projectteam formeert en ondersteunt.


Six Sigma Champion training requirements:

  • Lean Six Sigma overzicht en de uitvoering
  • Kennis over de activiteiten die zich toespitsen op verbetering van processen
  • DMAIC projectstructuur en de rol van het management in reviews
  • Inzicht in de Lean Six Sigma succesfactoren en hoe ze te implementeren in de organisatie