Wat is een Six Sigma Black Belt

Master Black Belts zijn de zeer ervaren Black Belts. Zij leiden Black Belts op en kunnen ook de rol van programmaleiders vervullen. De Master Black Belt is feitelijk een interne coach voor de Black Belt. De Master Black Belt geeft ondersteuning bij het toepassen van alle methodieken (Six Sigma tools) en het begeleiden van workshops. De Master Black Belts zorgen er voor dat de organisatie zelfvoorzienend is in kennis opbouw en Lean Six Sigma training & coaching. Zijn zijn de in-house experts in Six Sigma tools en methodologie.

Master Black Belts taken en verantwoordelijkheden:

 • Programma management
 • Identificatie en validatie van de juiste verbeterprojecten
 • Partner voor de Lean Six Sigma Champions
 • Het samenstellen en managen van de projectteams
 • Het samenstellen van de meest geschikte projecttools in een bepaalde projectsetting
 • Coaching en de ondersteuning van projectteams op resultaten
 • Zelfstandig ontwikkelen en leveren van Lean Six Sigma trainingsprogramma’s
 • Identificeren en implementeren van best practices binnen de organisatie
 • Sigma Leadership

De Master Black Belt is meestal een echte expert in Six Sigma-analyse-instrumenten.


Black Belts

De projectleiders van Six Sigma projecten worden Black Belts genoemd. Zij zijn goed in de DMAIC-methode en de daarbij behorende statistische methodieken. Het aantal Black Belts is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de mogelijkheden voor de toepassing van Six Sigma.

Black Belts vervullen een sleutelrol in Six Sigma projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Black Belts worden daarom intensief getraind om projecten te kunnen selecteren
en uitvoeren en zodoende resultaten te realiseren.

De Black Belt is iemand die zich volledig wijdt aan kritische veranderingsprocessen die doorslaggevend zijn voor het succes.

De Black Belt leidt, inspireert, regelt, delegeert, coacht en is een expert in instrumenten (Six Sigma Tools) om problemen te beoordelen en processen en producten vast te leggen of te (her)ontwerpen.


Black Belt training:

Het kennisgebied van de Black Belt training is ook vastgelegd in een Body of Knowledge (BOK) van de American Society for Quality (ASQ). De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Six Sigma methode. aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:

 • Teams aan te sturen bij de toepassing van Six Sigma DMAIC
 • Prioriteit te stellen aan verbeteringsactiviteiten die de grootste impact hebben
 • Projectverbeteringen te kunnen definiëren
 • Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
 • Data te analyseren om zo oorzakelijke verbanden te vinden
 • Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren

Download de SMART KPI database (Office Excel-bestand) met 184 voorbeeld KPI's

De SMART KPI database is gemaakt voor iedereen die opzoek is naar:

 • Voorbeeld KPI's inclusief formules en praktijkvoorbeelden;
 • Templates voor het opzetten van  SMART KPI dashboards;
 • Templates voor het opzetten van tabellen voor het verzamelen van data en het genereren van grafieken;
 • Inspiratie voor het opzetten en implementeren van KPI performance boards (bijvoorbeeld op basis van het INK-model of de Balanced Scorecard).
 • Nieuwe inzichten voor het aanpassen of optimaliseren van bestaande KPI dashboards.

Inhoud SMART KPI database download-opties:

Inhoud

Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

Standaard  Business  Business Pro 
184 voorbeeld KPI's inclusief formules en voorbeeldberekeningen ✔   ✔   ✔ 
KPI dashboard templates ✔  ✔   ✔ 
KPI dashboard praktijkvoorbeeld "Zorgcentrum" ✔  ✔   ✔ 
KPI dashboard praktijkvoorbeeld "Bouwbedrijf" ✔  ✔   ✔ 
KPI dashboard praktijkvoorbeeld "web shop" ✔  ✔   ✔ 
Uitgewerkte KPI brondata invultabellen & grafieken (21x) ✔  ✔   ✔ 
Control Charts invulvoorbeelden & grafieken (4x) ✔  ✔   ✔ 
Handleiding opzetten SMART KPI dashboard  ✔ 
Handleiding "Succesvol ondernemen met de strategiekaart"  ✔ 
30 minuten 1-on-1 telefonisch advies  ✔ 
 

Kies hier je download-voorkeur

Het inkijk-exemplaar is bedoeld om je een idee te geven van de inhoud en opzet van het document. Deze kun je eenvoudig en gratis downloaden om te bepalen of je overgaat tot aankoop van de business versie.

De download is na het afronden van de bestelling direct beschikbaar voor gebruik. Een factuur ontvang je via e-mail.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW
 

Toelichting 1-op-1 telefonisch advies

Het doel van het 1-op-1 telefonisch advies is om eventuele vragen over het toepassen van de theorie in de praktijk te beantwoorden.

Voorgestelde werkwijze:

 • Schrijf tijdens het lezen en toepassen van de theorie alle vragen op die niet direct beantwoord worden. Noteer daarnaast ook alle overige feedback die je met mij wilt bespreken.
 • Samen plannen we een datum in waarop we via de telefoon alle vragen bespreken. Om maximaal gebruik te maken van de 30 minuten is het handig wanneer ik de vragen vooraf ontvang.
 • Op basis van de ontvangen vragen en het 1-op-1 gesprek ontvang je een digitaal rapport met daarin een korte samenvatting van het conclusies uit het gesprek.