Wat is een Six Sigma Black Belt

Master Black Belts zijn de zeer ervaren Black Belts. Zij leiden Black Belts op en kunnen ook de rol van programmaleiders vervullen. De Master Black Belt is feitelijk een interne coach voor de Black Belt. De Master Black Belt geeft ondersteuning bij het toepassen van alle methodieken (Six Sigma tools) en het begeleiden van workshops. De Master Black Belts zorgen er voor dat de organisatie zelfvoorzienend is in kennis opbouw en Lean Six Sigma training & coaching. Zijn zijn de in-house experts in Six Sigma tools en methodologie.

Master Black Belts taken en verantwoordelijkheden:

 • Programma management
 • Identificatie en validatie van de juiste verbeterprojecten
 • Partner voor de Lean Six Sigma Champions
 • Het samenstellen en managen van de projectteams
 • Het samenstellen van de meest geschikte projecttools in een bepaalde projectsetting
 • Coaching en de ondersteuning van projectteams op resultaten
 • Zelfstandig ontwikkelen en leveren van Lean Six Sigma trainingsprogramma’s
 • Identificeren en implementeren van best practices binnen de organisatie
 • Sigma Leadership

De Master Black Belt is meestal een echte expert in Six Sigma-analyse-instrumenten.


Black Belts

De projectleiders van Six Sigma projecten worden Black Belts genoemd. Zij zijn goed in de DMAIC-methode en de daarbij behorende statistische methodieken. Het aantal Black Belts is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de mogelijkheden voor de toepassing van Six Sigma.

Black Belts vervullen een sleutelrol in Six Sigma projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Black Belts worden daarom intensief getraind om projecten te kunnen selecteren
en uitvoeren en zodoende resultaten te realiseren.

De Black Belt is iemand die zich volledig wijdt aan kritische veranderingsprocessen die doorslaggevend zijn voor het succes.

De Black Belt leidt, inspireert, regelt, delegeert, coacht en is een expert in instrumenten (Six Sigma Tools) om problemen te beoordelen en processen en producten vast te leggen of te (her)ontwerpen.


Black Belt training:

Het kennisgebied van de Black Belt training is ook vastgelegd in een Body of Knowledge (BOK) van de American Society for Quality (ASQ). De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Six Sigma methode. aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:

 • Teams aan te sturen bij de toepassing van Six Sigma DMAIC
 • Prioriteit te stellen aan verbeteringsactiviteiten die de grootste impact hebben
 • Projectverbeteringen te kunnen definiëren
 • Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
 • Data te analyseren om zo oorzakelijke verbanden te vinden
 • Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren