Lean Six Sigma opleidingen en cursussen

De Six Sigma projecten worden ingehangen in een vooraf bepaalde organisatiestructuur waarin een aantal rollen worden gedefinieerd (task forces). In deze teams zijn de rollen gedefinieerd naar analogie van de karate sport: Champions, Master Black Belts, Black Belts, Green Belt en Yellow Belts.

De namen van de rollen die de managers en de medewerkers representeren refereren aan de oosterse vechtsporten en is zo gekozen omdat de projectleider ook eigenschappen van een dergelijke sporter moet hebben, zoals geduld en respect, om het proces te kunnen bevechten.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

De programma organisatie of projectmanagement voor een Six Sigma aanpak is gebaseerd op een hiërarchie met vijf rollen:

  • Six Sigma Champions:
  • Het Champion team definieert en beoordeelt de Lean Six Sigma verbeterprojecten, fungeert als de strategische leider en het is verantwoordelijk voor het wegnemen van de belemmeringen van de projectteams.
  • Six Sigma Mater Black Belts:
  • De Master Black Belt treeds als verandermanager en inhoudelijke coach en beidt de hoogwaardige kennis en kwaliteit als gereedschap voor de projectteams.
  • Six Sigma Black Belts:
  • De Black Belt managed en controleert de projecten.
  • Six Sigma Green Belts:
  • De Green Belt ondersteuent de Black Belt.
  • Six Sigma Yellow Belts / Orange Belts:
  • De Orange Belts of Yellow Belts zijn de basis van het Lean Six Sigma programma. Zij kennen en begrijpen de elementiare toepassing van statistische begrippen die worden gebruikt bij het verbeteren van processen. Zij zijn de toekomstige Green Belts.Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...