Mijn waarom?

Missie: Creëer maximale klantwaarde door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Mijn missie is volledig gericht op het creëeren maximale klantwaarde door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

De belangrijkste thema’s die ik hiervoor gebruik zijn gericht op:

 • Leren & continue verbeteren;
 • LEAN operaties;
 • Duurzaaam ondernemen;
 • Stakeholders tevredenheid.

Door het delen van mijn kennis en ervaring wil ik een actieve bijdrage leveren in de realisatie van een duurzame samenleving waarin ook onze kinderen gelukkig en in tevredenheid hun eigen dromen kunnen realiseren.

Hoe wil ik mijn missie realiseren?

Om succesvol te zijn in het realiseren van mijn missie heb ik mijn kritische succesfactoren bepaald en die als uitgangspunt genomen voor het definiëren van specifieke SMART doelstellingen. Deze doelstellingen vormen de basis voor alle projecten en activiteiten waar ik mijn tijd en energie in investeer.

Mijn kritische succes factoren:

 • Creativiteit
  • Gebruik tools die zich bewezen hebben in het verleden en combineer deze met succesvolle elementen van de tools van nu.
 • Deskundigheid & ervaring
  • Maak optimaal gebruik van de aanwezige kennis en ervaring om nieuwe informatie te creëren en communiceren.
 • Flexibiliteit
  • Inspelen op trends, ontwikkelingen en nieuwe inzichten.
 • Right First Time
  • Focus op het correct uitvoeren van iedere afzonderlijke taak op basis van prioriteiten.

Mijn persoonlijke kernwaarden:

Naast de zorgvuldig geselecteerde doelstellingen heb ik ook een aantal specifieke kernwaarden gedefinieerd die voor mij belangrijk zijn en waar ik aan moet voldoen om maximale klantwaarde te leveren.

 • Werk consistent en transparant;
 • Samenwerken & delen;
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Transformeer vraagstukken naar nieuwe mogelijkheden.

Leansixsigmatools.nl doelstellingen 2020:

Voor het komende jaar (2020) heb ik mijn doelstellingen afgestemd op twee specifieke thema’s.

Duurzaam ondernemen:

Omdat ik voor de website bezig ben met het schrijven van een aantal nieuwe artikelen over het onderwerp duurzaam ondernemen heb ik voor mijzelf ook een aantal initiatieven op dit vlak uitgewerkt. Stap 1 hierbij is om mijn bewustwording op dit vlak te vergroten. Om dit doen heb ik voor 2020 de volgende goals geformuleerd:

Reduceren van mijn CO2-voetafdruk door verantwoordelijk om te gaan met grondstoffen en hulpmiddelen.
 • Gewenst resultaat: Deze acties zijn gericht op het verzamelen van gegevens om inzicht te krijgen in mijn huidige C02-voetafdruk. Op basis van de resultaten kan ik voor 2021 een goal formuleren om dit verder te reduceren.
Verlagen van mijn afvalstromen.
 • Gewenst resultaat: Door het implementeren van deze acties zet ik een eerste stap in het bewust aanpassen van mijn manier van werken. Voor mij zijn deze kleine stapjes een belangrijk onderdeel om duurzaam ondernemen als standaard te integreren in mijn activiteiten.

Vergroten klantwaarde

Om bezoekers van de website leansixsigmatools.nl nog beter van dienst te zijn wil ik in 2020 mijn kennis en ervaringen realtime gaan delen met behulp van webinars /online meetings.

Faciliteren van webinars over specifieke thema’s.
 • Gewenst resultaat: Het uitbreiden van de mogelijkheden om realtime met bezoekers in contact te komen geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis en ervaringen nog eenvoudiger te delen. Daarnaast hoop ik dat de interactie ook nieuwe inzichten oplevert waarmee ik zelf mijn dienstverlening ook verder kan optimaliseren.
Realiseren internationale website smartkpidatabase.com.
 • Gewenst resultaat: Het lanceren van een succesvolle internationale website geeft mij de mogelijkheid om een groter netwerk te creëren waarin ik mijn kennis en ervaring kan delen. Daarnaast zal het lanceren van een een internationale website nieuwe vraagstukken met zich meebrengen die mij zullen inspireren en motiveren.