Tevredenheidsonderzoek | 160 voorbeeldvragen

De vragenlijst met 160+ voorbeeldvragen is opgebouwd rondom 13 standaard thema’s die gebruikt worden bij het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De voorbeeldvragen zijn zowel voor kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeken te gebruiken.

KNK Beslismodel | Kritieke versus Niet kritieke bedrijfsprocessen

Download het Kritiek versus Niet kritiek beslismodel voor het definiëren van kritieke en niet kritieke bedrijfsprocessen. Met behulp van een eenvoudig opgezet beslismodel bepaal je voor ieder afzonderlijk bedrijfsproces of deze kritisch of niet kritisch is voor de organisatie.

Praktijkboek Kwaliteitsmanagement | 17 procesdiagrammen (flowcharts)

Download 15 uitgewerkte flowcharts van de key processen binnen ider kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Gebruik de voorbeelden als inspiratie en startpunt voor het implementeren van effectieve en efficiënte kwaliteitsprocessen als onderdeel van bijvoorbeeld een ISO / NEN-norm certificatie.

Logfile verbeteracties | Excel

Met behulp van deze praktische en gebruikersvriendelijke logfile is het beheren en evalueren van verbeteracties eenvoudig en overzichtelijk. Een handige template als onderdeel van continu verbeteren.

Praktijkboek Oorzaak-Gevolg Analyse

Download het praktijkboek “Aan de slag met Root Cause Analysis (RCA) in 4 praktische stappen. De oorzaak-gevolg analyse is een probleemoplossend proces voor het uitvoeren van een onderzoek naar een ongewenste gebeurtenis (probleem).
Het voornaamste doel van deze methode is om verder te kijken dan een oplossing voor het directe probleem.

Praktijkboek Stakeholdersanalyse

Download het praktijkboek “Voice of the Stakeholders” inclusief templates voor het uitvoeren van een professionele stakeholders analyse. Inclusief uitgewerkt praktijkvoorbeeld waarmee je direct aan de slag kunt.

SMART KPI database | Excel & PDF

Ga direct aan de slag met het opzetten van een professioneel SMART KPI dashboard. Download 216 praktijkvoorbeelden inclusief formules, templates en dashboards in een handig Excel-bestand. De 216 KPI praktijkvoorbeelden zijn ook als PDF-bestand beschikbaar.