Product Backlog Release Burndown Chart example – Story Points & Workhours templates

Release Burndownchart templates voor scrum projecten Release burndown charts worden gebruikt binnen scrum projecten voor het monitoren van de voortgang van het project. Een burndown chart toont altijd de resterende hoeveelheid werk van het totale project of de huidige sprint. Screenshot Product Backlog release burndown chart Download Release Burndown chart templates in Excel-formaat