Categorieën
Risicomanagement: Inleiding

Wat is risicomanagement?

Inleiding

Risicomanagement is een continue proces om op een gestructureerde manier risico’s van een organisatie in kaart te brengen, te kwantificeren en te beheersen.

Wat is risicomanagement?

Met behulp van risicomanagement kan een organisatie mogelijke risico’s in kaart brengen en hier vervolgens op anticiperen door de risico’s te voorkomen, beperken, uitbesteden of accepteren.

Waarom is risicomanagement noodzakelijk?

Voor iedere organisatie is het van belang om in te schatten welke risico’s een mogelijke bedreiging kunnen vormen.

Wanneer een organisatie er in slaagt om risicomanagement onderdeel te maken van de bedrijfscultuur draagt dit bij aan het waarborgen van de continuïteit en slagvaardigheid van de organisatie.

Het is daarom dan ook van groot belang dat risicomanagement een belangrijk onderdeel is van het strategische beleid van iedere organisatie.

Risicomanagement strategie.

Hoe ziet een risicomanagement proces eruit?

Omdat iedere organisatie uniek is bestaat er geen standaard risicomanagement programma. Het implementeren van een effectief risicomanagement programma is maatwerk en organisatie specifiek. De hoofdlijnen van een risicomanagement programma bestaat uit 4 basis stappen die afhankelijk van de organisatie uitgebreid kunnen worden.

Risk management proces

Hoofdlijnen risicomanagement programma.

 1. Introductie risicomanagement programma binnen de organisatie
  1. Procedures, tools, templates
  2. Training medewerkers
  3. Communicatie
 2. Uitvoeren risicoanalyse: Analyse en beoordeling van risico’s.
  1. Identificeren
  2. Registreren
  3. Kwantificeren
 3. Sturen en beheren risico’s: Ontwerpen en uitvoeren implementatieplannen.
  1. Voorkomen / vermijden
  2. Verminderen
  3. Uitbesteden / overdragen
  4. Accepteren
 4. Evalueren en rapporteren
  1. Monitoring
  2. Rapportage
  3. Communicatie

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.

Verder lezen:

Risico  prioriteiten nummer berekenen:

Bepalen en bereken van het effect op de output.

Bepalen en bereken van de frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval.

Bepalen en bereken van de detecteerbaarheid om een voorval te detecteren.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
Wat is risicoanalyse?

Risico: Wat is een risico? Wat is een risicoanalyse? | Aan de slag met risicomanagement.

Wat is een risico?

Een risico bestaat uit de kans dat een dreiging werkelijkheid wordt, en het eventuele gevolg hiervan.

Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen met mogelijke negatieve gevolgen.

Wat is een risicoanalyse?

Met behulp van een risicoanalyse worden potentiele risico’s (e.g. faalwijzen, problemen, verstoringen) in kaart gebracht waarna er mogelijk passende maatregelen genomen worden.

Potentiele risico’s zijn alle resultaten waarbij het proces niet het gewenste eindresultaat oplevert. Het product en/of dienst voldoet dus niet aan de eisen van de stakeholders en aan de gestelde kritische kwaliteitseisen.

Het doel van een risicoanalyse is:

 • Inzicht krijgen in de aard van de (mogelijke) risico’s;
 • Het kwantificeren van het risiconiveau op basis van een score;
 • Hulpmiddel voor het stellen van prioriteiten om oorzaken aan te pakken.

Stappenplan voor uitvoeren van een risicoanalyse

 1. Bepaal alle mogelijke potentiele risico’s die zich tijdens het proces kunnen voordoen waardoor niet het beoogde resultaat wordt behaald voor de desbetreffende stakeholder(-s).
 2. Bepaal per risico het effect op het beoogde resultaat. Stel de vraag: Wat is het gevolg als het risico daadwerkelijk plaats vind?
 3. Bepaal per risico de daadwerkelijke grondoorzaak.
 4. Bepaal per risico en oorzaken hoe groot de kans is dat je deze vroegtijdig ontdekt.
 5. Bereken voor elke faalwijze het risiconiveau met behulp van het risico prioriteiten nummer (Ernst X Frequentie X Detecteerbaarheid).
 6. Definieer op basis van de vastgestelde risico detectieschaal vanaf welk risico niveau maatregelen nodig zijn.

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Verder lezen:

Risico  prioriteiten nummer berekenen:

Bepalen en bereken van het effect op de output.

Bepalen en bereken van de frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval.

Bepalen en bereken van de detecteerbaarheid om een voorval te detecteren.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
RPN: Detecteerbaarheid van het risico

Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)

RPN factor: Detecteerbaarheid van het risico (D)
Rank Detectie Ontwerp detecteerbaarheid Proces deteceerbaarheid
10 Absolute onzeker Defect veroorzaakt door een storing is niet detecteerbaar Procescontrole niet beschikbaar om een ​​storing te detecteren
9 Erg gering Incidentele units worden gecontroleerd op defecten Procesbeheersing detecteert eerder een storing niet
8 Gering Eenheden worden systematisch bemonsterd en geïnspecteerd Het is onwaarschijnlijk dat procesbeheersing een storing detecteert
7 Heel laag Alle units worden handmatig geïnspecteerd
6 Laag Handmatige inspectie met wijzigingen in het controleren van fouten Procescontrole kan het bestaan ​​van een storing detecteren
5 Matig Het proces wordt gecontroleerd (SPC) en handmatig geïnspecteerd
4 Matig hoog SPC gebruikt met een onmiddellijke reactie op ongecontroleerde omstandigheden Er is een goede verandering dat de procesbesturing de storing zal detecteren
3 Hoog SPC zoals hierboven met 100% inspectie rondom onbeheerste omstandigheden
2 Heel hoog Alle units worden automatisch geïnspecteerd met geautomatiseerde tussenkomst Het is vrijwel zeker dat de huidige procesbesturing een storing zal detecteren
1 Bijna zeker Het defect is duidelijk en kan worden voorkomen dat het de klant treft Falen kan niet optreden omdat het volledig wordt voorkomen.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
RPN: Frequentie dat risico voorkomt (F)

Risicoanalyse RPN berekenen: Frequentie / waarschijnlijkheid dat het risico voorkomt (F)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Frequentie / waarschijnlijkheid dat het risico voorkomt (F)

RPN factor: Frequentie dat risico voorkomt (F)
Rank Effect Periode (tijd) Storingen per item
10 Zeer zeker gebeuren Meer dan eens per dag Zeer hoog:> 100 per duizend

> 1 op 10

9 Bijna zeker om te gebeuren Eens per 3-4 dagen Hoog:> 50 per duizend

> 1 op 20

8 Zeer waarschijnlijk Eens per week Hoog:> 20 per duizend

> 1 op 50

7 Iets groter dan een gelijke kans Een keer per maand Hoog:> 10 per duizend

> 1 op 100

6 Er zal een gelijkmatige verandering plaatsvinden Eens per 3 maanden Matig: 2 per duizend

> 1 op 500

5 Iets minder dan een gelijke kans Eens per 6 maanden Matig: 0,5 per duizend

> 1 op 2.000

4 Niet erg waarschijnlijk Een maal per jaar Matig: 0,1 per duizend

> 1 op 10.000

3 Zal waarschijnlijk niet voorkomen Eens in de 1-3 jaar Laag: 0,01 per duizend

1 op 100.000

2 Bijna zeker niet Eens in de 1-6 jaar Laag: 0,001 per duizend

1 op 1.000.000

1 Zeer zeker niet gebeuren Eens in de 6-10 jaar Heel laag:

Uitval wordt geëlimineerd door preventieve controle

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
Risicomanagement RPN: Effect op de output

Risicoanalyse RPN berekenen: Effect op de output (E)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Effect op de output (E)

RPN factor: Effect op de output (E)
Rank  Effect Effect op product / dienst / klant / stakeholder Effect op proces
10 Gevaarlijk hoog Een patiënt / gebruiker verwonden of letsel toebrengen Het niet voldoen aan veiligheids- en / of wettelijke vereisten
9 Extreem hoog Onwettig zijn – Niet-naleving van regelgeving
8 Erg hoog Maak het product of de dienst ongeschikt voor gebruik Grote verstoring
7 Hoog Veroorzaak extreme ontevredenheid bij de klant Aanzienlijke verstoring
6 Matig Resulteren in een gedeeltelijke storing Matige verstoring
5 Laag Veroorzaken prestatieverlies – leidend tot een klacht
4 Heel laag Veroorzaakt een klein prestatieverlies
3 Minimaal Veroorzaakt een kleine overlast, kan zonder verlies worden overwonnen
2 Verwaarloosbaar Blijft onopgemerkt – klein effect op de prestaties Kleine verstoring
1 Geen Wees onopgemerkt – geen effect op de prestaties Geen effect

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.