Categorieën
Lean Best Practices

Lean Management Best Practices |

Best practices voor Lean Management

1: Elimineren van afval

Lean-principes zijn erop gericht om het afval dat in bijna elk bedrijf wordt aangetroffen te identificeren en het zoveel mogelijk te minimaliseren of volledig te elimineren.

 • Defecten kunnen leiden tot nabewerking / berging en schroot. Het is aantoonbaar de meest kostbare vorm van afval, vooral als een defect product bij de klant komt.
 • Overproductie maakt meer product dan wat besteld wordt, waardoor mogelijk een tekort aan voorraad ontstaat en arbeidsuren verspild worden die elders zouden kunnen worden gebruikt. Bovendien loopt de fabrikant het risico dat de voorraad verouderd is als de klant die het product doorgaans gebruikt, beslist om niet meer te bestellen.
 • Wachten is er in verschillende vormen. Het meest voor de hand liggende is misschien een lijnuitval tijdens het wachten op reparatie van onderdelen of apparatuur. Ten slotte is er wachten in bedrijf dat plaatsvindt wanneer een werknemer moet wachten op een machine om te verwerken voordat hij of zij de volgende stap in het proces kan zetten.
 • Het niet gebruiken van de talenten van mensen is een verspilling van hun capaciteiten, en het zou een fabrikant kunnen terughouden als het gaat om innovatie.
 • Transport vindt plaats gedurende het gehele productieproces, van de toeleveringsketen tot de levering van het materiaal en specifieke productiegebieden.
 • Voorraad heeft vijf hoofdcategorieën:
  • Eindproducten;
  • Subassemblage;
  • Onbewerkte componenten;
  • Kantoorbenodigdheden;
  • Onderhoud, reparatie en operaties (MRO).

Verouderde of over het hoofd geziene voorraad kan zich in al deze gebieden ophopen en kostbare ruimte innemen.

 • Beweging omvat:
  • Buigen;
  • Reiken;
  • Tillen;
  • Lopen.

Iets eenvoudigs als het delen van een tool tussen werkstations kan leiden tot veel verspilde bewegingen bij het ophalen ervan.

Zie ook pagina.

2. Continue verbetering

Door een cultuur van voortdurende verbetering te promoten, wordt Lean-denken in uw hele organisatie geïntroduceerd, wat leidt tot Lean-acties en een verlangen om alle dingen beter te doen.

3. Organiseren

Door het continue verbeteringsproces, dicteert de meer georganiseerde fabrikant de procesefficiëntie. Begin van boven naar beneden, bouw waardestromen op de productievloer op, gebaseerd op de complexiteit van de montage en het volume. Verdeel die waardestromen vervolgens voor elke assembly in werkcellen. Binnen deze werkcellen worden alle gereedschappen en werkinstructies identiek geplaatst om een flow uit één stuk te implementeren, gebaseerd op de Lean Manufacturing 5S-organisatiemethode:

 • Sort;
 • In volgorde geplaatst;
 • Schijnen;
 • standaardiseren;
 • Sustain.

De 5S-principes zijn bewezen voor het efficiënt houden van elke werkplek, inclusief kantoren.

4. Veiligheid

Het toepassen van 5S zorgt voor een veiligere werkplek. Een manier om dit te doen is om uit te gaan van 5S + Safety. Aandachtspunten hier zijn EHS gevaren en ergonomics.

5. Meten is weten

Je kunt niet verbeteren wat je niet meet. Gebruik SMART KPI’s voor het meten en evalueren van de verschillende processen binnen een organisatie. Gebruik deze data voor het identificeren van mogelijke knelpunten en het verbeterpunten.

Categorieën
Lean cyclus Lean tools

Lean cyclus | Hoe werkt Lean management?

Hoe Lean Management werkt?

De Lean-methode is gebaseerd op 3 zeer eenvoudige ideeën:

 1. lever waarde vanuit het perspectief van uw klant
 2. elimineer afval (dingen die geen waarde toevoegen aan het eindproduct)
 3. continue verbetering

Lean tools

Veel elementen binnen het concept van de lean manufacturing vallen op en elk van deze presenteert een specifieke methode:

 • 5S
 • Kanban (pull-systemen)
 • Value Stream Mapping
 • SMED
 • Poka-yoke (foutbestendigheid)
 • Eliminatie van tijdsbatching
 • Totaal Productief Onderhoud
 • Gemengde modelverwerking
 • Single Point Scheduling
 • Rangordeclustering
 • Multi-procesafhandeling
 • Herontwerp van werkcellen
 • Controlekaarten (om mura te controleren)
Categorieën
Lean definities

Lean management | Wat is Lean Management?

Wat is Lean management?

 • Lean management is een universele managementtool geworden voor het leveren van waarde en het optimaliseren van werkprocessen.
 • Lean management is een aanpak voor het runnen van een organisatie die het concept van continue verbetering ondersteunt. Het is een voortdurende inspanning om producten, diensten of processen te verbeteren, die in de loop van de tijd een “incrementele” verbetering vereisen om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren.
 • Lean management maakt gebruik van methoden om factoren te elimineren die tijd, moeite of geld verspillen. Dit wordt bereikt door een bedrijfsproces te analyseren en het vervolgens te herzien of door stappen te verwijderen die geen waarde creëren voor klanten.

Lean management-principes

Lean management-principes zijn afgeleid van de Japanse maakindustrie en omvatten:

 1. Definitie van waarde vanuit het standpunt van de eindklant.
 2. Identificeren van elke stap in een bedrijfsproces en elimineren van die stappen die geen waarde creëren.
 3. Het maken van de waardevormende stappen gebeurt in een strakke volgorde.
 4. Herhaling van de eerste drie stappen op continue basis totdat alle afvalstoffen zijn verwijderd.

Deze lean-principes zorgen ervoor dat de processen die een product op de markt brengen, van begin tot eind kosteneffectief blijven.

Lean productie of lean manufacturing is een systematische methode voor het elimineren van afvalstoffen binnen een productieproces. Dit kan afval omvatten dat is ontstaan door ongelijkheid in werkbelastingen, overbelasting en werk dat geen waarde toevoegt. Vanuit het oogpunt van de klant die een service of product gebruikt, is ‘waarde’ een proces of actie waarvoor een klant bereid is te betalen.

Categorieën
KPI's Lean

Praktijkvoorbeeld KPI dashboard voor MKB bedrijf – Type organisatie: Bouwbedrijf

Praktijkvoorbeeld KPI dashboard MKB bedrijven

Om je een idee te geven welke inzichten een KPI dashboard kan opleveren hebben we een fictief praktijkvoorbeeld uitgewerkt.

Het bouwbedrijf “Stenen & Zand” heeft op basis van haar visie, missie, kernwaarden en kritische succesfactoren een aantal specifieke doelstellingen geformuleerd.

Met behulp van het KPI dashboard meten zij de voortgang van de verschillende KPIs en wordt met behulp van een periodieke evaluatie bekeken waar eventuele verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Screenshot KPI dashboard bouwbedrijf “Stenen & Zand”

Conclusies van de periodieke analyses

Categorie financieel :

KPI: Omzet goal (%)

Conclusie:

Omzet goal is net gehaald. Q1 (winter/voorjaar) en zomer (jun/jul) scoren rood. Op basis van 1 jaar data zegt dit nog niets.
Wanneer het bouwbedrijf de data van meerdere jaren kan inzien zijn er wellicht patronen, trends of bijzonderheden te ontdekken waarom specifieke periodes rood scoren. Op basis van een enkel jaar is dit nog niet mogelijk.

KPI: Kostenontwikkeling personeel ( € )

Conclusie:

25% reductie op kostenontwikkeling personeel is niet gehaald. Is de juiste baseline gebruikt of is de goal niet realistisch met huidige manier van werken.

KPI: Groei klanten ( % )

Conclusie:

Groei klanten is zeker gehaald. In zomerperiode (jul/aug) was metrix rood. Is dit veroorzaakt door vakantieperiode en/of bouwvak? Ook hier is het interessant om de data van meerdere jaren te zien. Indien de zomerperiode altijd rood scoort is het interessant om te kijken naar de invulling van deze periode.

KPI: Nettowinstmarge ( % )

Conclusie:

Nettowinstmarge is stabiel en voldoet aan de goal.

Categorie interne processen

KPI: Productieve dagen ( % )

Conclusie:

Productieve dagen wordt gemeten om inzicht te krijgen in hoe dit verloopt in een jaar. Op basis van meer data kun je hierop planningen aanpassen, personeel en materiaal inhuren etc.

KPI: Maandelijkse preventieve kosten veiligheid & gezondheid ( € )

Conclusie:

Kosten voor veiligheid hebben uitschieter in januari. Wat is hier de reden voor? Verder ligt uitgaven in zomer (jul en aug) ook hoog terwijl dit vakantie periode is… wat is hier gebeurd?

KPI: Rework – Aantal rework acties ( # )

Conclusie:

In hele jaar zijn er 36 rework acties geweest. Interessant om dit verder te onderzoeken. Om welke projecten ging het? Wat waren type rework acties? Wie was verantwoorlijk voor het project? Wie waren de betrokkenen? (klant, onderaannemeres?)

KPI: Bezettingsgraad ( % )- machine A

Conclusie:

Machine A heeft een slechte performance m.b.t bezettingsgraad. Wat is hier de oorzaak? Is de capaciteit te groot en kan er met een kleiner exemplaar ook gewerkt worden? Ligt machine A vaak in onderhoud? Van october tot maart is performance rood. Zijn er invloeden van het weer…?

Graafmachine A werkt prima. Scoort groen en mag dus van dashboard af. Eventueel vervangen door andere type machine. Iets wat groen is hoeven we niet langer te meten.

KPI: Equipment defects ( # ) – Grondboor C

Conclusie:

Grondboor heeft blijkbaar kuren in december en januari en februari.? Weten we wat hier de specifieke oorzaken waren? Ook weer invloed van weer? Of is er nieuw personeel aangenomen in die periode waardoor er problemen zijn ontstaan? Zien we de trend ook in eerdere jaren?

KPI: Equipment defects ( # ) – Plavuistrekker

Conclusie:

De plavuistrekker werkt prima behalve in periode jul, aug en sep. Wat is hier aan de hand? Weer invloed? Nieuwe onderdelen geïnstalleerd? Nieuwe medewerkers die voor het eerst werken met de machine?

KPI: Gemiddelde doorlooptijd voor alle reparaties ( # )

Conclusie:

De gemiddelde doorlooptijd voor alle reparaties scoort voornamelijk geel. De vraag die hier gesteld mag worden is: Wat is de daadwerkelijke gewenste doorlooptijd voor een reparatie? Wanneer de werkzaamheden zonder oponthoud kunnen worden uitgevoerd als een reparatie binnen 2 tot 5 dagen is afgerond is dit dus acceptabel. Vanuit die conclusie is er geen actie nodig en kan deze KPI eventueel van dashboard afgehaald worden.

Blijkt in de praktijk dat reparaties wel sneller moeten, dan is het zaak om te kijken naar oorzaken waarom een reparatie 2 tot 5 dagen duurt en welke maatregelen nodig zijn om dit te versnellen. Bijvoorbeeld betere communicatie, planning, meer resources, juiste taken en verantwoordelijkheden.

Categorie Klanten

KPI: Percentage klachten ( % )

Conclusie:

In Q2 is er duidelijke piek m.b.t het percentage klachten wat is ontvangen. Het is interessant om hier wat meer inzicht in te krijgen:

– Wat voor type klachten waren dit?
– Van wie zijn de klachten afkomstig?
– Met wie hebben de klanten contact gehad?

Categorie Leren en innovatie

KPI: Gemiddeld aantal overuren per medewerker

Conclusie:

Het meten van het gemiddeld aantal overuren per medewerker is een inzicht KPI. Bouwbedrijf “Stenen & Zand” kan met deze gegevens een baseline maken voor het gemiddeld aantal overuren per medewerker op basis van de huidige werkzaamheden en beschikbare resources. Deze informatie kan in toekomst gebruikt worden om benodigde resources beter af te stemmen op de werkzaamheden.

KPI: Gerapporteerde incidenten en ongelukken ( # )

Conclusie:

Over een periode van 12 maanden zijn er twee gerapporteerde incidenten geweest. Wanneer je deze KPI voor meerdere jaren meet kun je op basis van daarvan inschatten hoeveel incidenten en/of ongelukken er gemiddeld plaatsvinden op basis van huidige manier van werken.

KPI: Oplossen van onveilige situaties ( gemiddeld aantal werkdagen )

Conclusie:

Het oplossen van onveilige situaties door eigen medewerkers zegt iets over de manier waarop ze met veiligheid om gaan. De huidige score is geel. Om dit te verbeteren is het interessant om inzicht te krijgen in waarom het oplossen van onveilige situatie niet sneller kan.

Hiervoor kan de 5XWy methode een handige tool zijn.

Ben je opzoek naar voorbeeld kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en/of Excel performance board templates?

Laat je inspireren door 216 uitgewerkte SMART KPI praktijkvoorbeelden en maak gebruik van de voorbeeld performance dashboards voor het inrichten van professionele dashboards.

Gebruik deze link voor een sneak-preview van het Excel-bestand.

Overzicht beschikbare premium downloads

KPI Database    Standaard     Business     Business     Pro
 • 216 uitgewerkte KPI’s praktijkvoorbeelden | formules
 • Dashboard templates | grafieken | control charts
 • Dynamisch dashboard
 • Persoonlijk telefonisch advies op maat: 45 minuten 1-op-1
 • Basiskennis Excel is voldoende om de database te gebruiken;
 • Bestand is 100% aanpasbaar;
 • 30 dagen ‘niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht;

Kies hier je download voorkeur:

De downloads zijn direct na het afronden van de bestelling beschikbaar. Een factuur ontvang je per e-mail.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht

Wanneer u niet tevreden bent over de toegevoegde waarde van de bestelde download(s) kunt u het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terugvragen.

Ons streven is een 100% klanttevredenheid. Het aanbieden van de ‘niet goed, geld terug’-garantie als aanvulling op het herroepingsrecht geeft ons dan ook de mogelijkheid om onze service continu te blijven verbeteren.

Persoonlijk advies op maat! Boek 45 minuten 1 op 1 online consult

Heb je aanvullend advies nodig bij het opzetten en implementeren van prestatie-indicatoren binnen jullie project of organisatie. Maak dan gebruik van de business pro optie en bestel naast de SMART prestatie-indicatoren database ook 45 minuten 1 op 1 persoonlijk advies.

 

Categorieën
Lean

Lean transformatie – Is een organisatie bezig met Lean transformatie of alleen maar bezig met een lean project?

Lean transformatie

Om te bepalen of een organisatie bezig is met een lean transformatie of alleen maar bezig is met uitvoeren van een of meerdere lean projecten zijn het stellen an de volgende vier vragen een eenvoudige manier op deze vraag te beantwoorden:

 1. Begrijpt iedereen binnen de organisatie dat de lean transformatie een commitment is voor de langere termijn?
 2. Is er een Lean Management System beschikbaar waarin beschreven wordt wat de verwachtingen zijn t.a.v. de lean transformatie en wordt dit gebruikt in de dagelijkse operaties?
 3. Wordt er gebruikt gemaakt van standaard werk binnen de organisatie? (Op alle niveaus van Management tot het uitvoerende medewerkers).
 4. Wordt er door de organisatie continue gekeken naar de behoefte van de veranderen behoefte van de stakeholders?

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.


Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Categorieën
Lean

lean-six-sigma-business-quote-Een-vriendschap-die-gebaseerd-is-op-zakendoen-is-beter-dan-zakendoen-gebaseerd-op-vriendschap

Business quote
lean-six-sigma-business-quote-Een-vriendschap-die-gebaseerd-is-op-zakendoen-is-beter-dan-zakendoen-gebaseerd-op-vriendschap


Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Categorieën
Lean Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Infographic – Maximale Return In Investment (ROI)

Lean Six Sigma Infographic

Een mooie Infographic met betrekkint tot het maximaliseren van de ROI door middel van Lean Six Sigma.

Maximising Return on Investment: Lean Six Sigma Training


Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.


Bron:
Deze infographic is origineel geplaatst op visual.ly

Categorieën
Lean

Continuous Quality Improvement Alphabet – Total Quality Management

Total Quality Management. TQM is a management approach based on producing quality service as defined by the customer. TQM is defined as a quality-centered, customer-focused, senior-management-led process to achieve an organization’s strategic goals through continuous process improvement. TQM is not a program, but a systematic, integrated and organizational way-of-life directed at continuous improvement of all aspects of the value chain. TQM differs from other management styles in that it is more concerned with quality during production than it is with the quality as a result of production. TQM is a journey, not a destination!

ISO9001 Lessons Learned & Best Practices


Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Categorieën
Lean

Continuous Quality Improvement Alphabet – Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance. TPM aims to reduce loss due to equipment-related wastes like constant adjustments and machine breakdowns. TPM allows the worker to not only run the machine or equipment but to proactively maintain it. Cooperation among the operators and maintenance personnel is critical to fully achieving implementation of TPM and attaining the four zeros: zero defects, zero downtime, zero accidents and zero waste.

ISO9001 Lessons Learned & Best Practices


Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Categorieën
Lean

Continuous Quality Improvement Alphabet – Lean Manufacturing

Lean Manufacturing Lessons Learned & Best Practices

Lean Manufacturing. Lean manufacturing, or lean production, is often known simply as “Lean.” Basically, it is centered on creating more value with less work. It is a process management philosophy derived mostly from the Toyota Production System. Lean focuses on eliminating all waste in manufacturing processes. Normally, the production systems are characterized by optimum automation, just-in-time supplier delivery disciplines, quick changeover times, high levels of quality, continuous improvement and reduced operating expense. It is often seen as a more refined version of earlier efficiency efforts, building on the work of leaders such as Frederick Taylor and Henry Ford and learning from their mistakes. The main approach lies not in the tools, but the reduction of three types of waste: muda (non-value-adding work), muri (overburden) and mura (unevenness).


Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.