Product of dienst introductie (Product Launch) KPI dashboard  | Excel template | Roadmap

Welke type KPIs zijn relevant voor het monitoren van een succesvolle product launch? Voor het bepalen van de juiste set van KPIs voor het monitoren van een succesvolle product launch zijn meerder factoren van invloed. Om wat voor product of dienst gaat het? In welke markt wordt het product of dienst gelanceerd? Wat is het …

Blogging KPI’s – De 14 beste blogging KPI’s | contentmarketing KPI’s |

In dit artikel maken wij voor het opzetten van blogging kpi’s gebruik van drie categorieën: Content creatie; Gebruikersgedrag; Eindresultaten. De keuze van de juiste KPI’s zijn geheel afhankelijk van de gestelde doelen. Gebruik dan ook onderstaande informatie als inspiratiebron voor het bepalen en definiëren van de juiste KPI’s voor jouw eigen blog. Blogging KPI voorbeelden: …

Voorbeeld KPI inkoop | 21 interessante KPI’s voor monitoren inkoop |

ROI van procurement Inkoopvolume versus verkoop Certificering inkoopfunctionarissen Aantal leveranciers Aantal gekwalificeerde leveranciers Kwaliteitsscore per leverancier Kosten per factuur Op tijd betalen Laatste inkoopprijs versus laagste inkoopprijs Doorlooptijd goedkeuren facturen Kortingen verkrijgen Productiviteit per medewerker Percentage digitale verwerking van facturen Aantal leveranciers per 1000 facturen Percentage online orders Percentage nee-verkopen Doorlooptijd ordering tot ontvangst Doorlooptijd …