Categorieën
KPI's Lean

Praktijkvoorbeeld KPI dashboard voor MKB bedrijf – Type organisatie: Bouwbedrijf

Praktijkvoorbeeld KPI dashboard MKB bedrijven

Om je een idee te geven welke inzichten een KPI dashboard kan opleveren hebben we een fictief praktijkvoorbeeld uitgewerkt.

Het bouwbedrijf “Stenen & Zand” heeft op basis van haar visie, missie, kernwaarden en kritische succesfactoren een aantal specifieke doelstellingen geformuleerd.

Met behulp van het KPI dashboard meten zij de voortgang van de verschillende KPIs en wordt met behulp van een periodieke evaluatie bekeken waar eventuele verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Screenshot KPI dashboard bouwbedrijf “Stenen & Zand”

Conclusies van de periodieke analyses

Categorie financieel :

KPI: Omzet goal (%)

Conclusie:

Omzet goal is net gehaald. Q1 (winter/voorjaar) en zomer (jun/jul) scoren rood. Op basis van 1 jaar data zegt dit nog niets.
Wanneer het bouwbedrijf de data van meerdere jaren kan inzien zijn er wellicht patronen, trends of bijzonderheden te ontdekken waarom specifieke periodes rood scoren. Op basis van een enkel jaar is dit nog niet mogelijk.

KPI: Kostenontwikkeling personeel ( € )

Conclusie:

25% reductie op kostenontwikkeling personeel is niet gehaald. Is de juiste baseline gebruikt of is de goal niet realistisch met huidige manier van werken.

KPI: Groei klanten ( % )

Conclusie:

Groei klanten is zeker gehaald. In zomerperiode (jul/aug) was metrix rood. Is dit veroorzaakt door vakantieperiode en/of bouwvak? Ook hier is het interessant om de data van meerdere jaren te zien. Indien de zomerperiode altijd rood scoort is het interessant om te kijken naar de invulling van deze periode.

KPI: Nettowinstmarge ( % )

Conclusie:

Nettowinstmarge is stabiel en voldoet aan de goal.

Categorie interne processen

KPI: Productieve dagen ( % )

Conclusie:

Productieve dagen wordt gemeten om inzicht te krijgen in hoe dit verloopt in een jaar. Op basis van meer data kun je hierop planningen aanpassen, personeel en materiaal inhuren etc.

KPI: Maandelijkse preventieve kosten veiligheid & gezondheid ( € )

Conclusie:

Kosten voor veiligheid hebben uitschieter in januari. Wat is hier de reden voor? Verder ligt uitgaven in zomer (jul en aug) ook hoog terwijl dit vakantie periode is… wat is hier gebeurd?

KPI: Rework – Aantal rework acties ( # )

Conclusie:

In hele jaar zijn er 36 rework acties geweest. Interessant om dit verder te onderzoeken. Om welke projecten ging het? Wat waren type rework acties? Wie was verantwoorlijk voor het project? Wie waren de betrokkenen? (klant, onderaannemeres?)

KPI: Bezettingsgraad ( % )- machine A

Conclusie:

Machine A heeft een slechte performance m.b.t bezettingsgraad. Wat is hier de oorzaak? Is de capaciteit te groot en kan er met een kleiner exemplaar ook gewerkt worden? Ligt machine A vaak in onderhoud? Van october tot maart is performance rood. Zijn er invloeden van het weer…?

Graafmachine A werkt prima. Scoort groen en mag dus van dashboard af. Eventueel vervangen door andere type machine. Iets wat groen is hoeven we niet langer te meten.

KPI: Equipment defects ( # ) – Grondboor C

Conclusie:

Grondboor heeft blijkbaar kuren in december en januari en februari.? Weten we wat hier de specifieke oorzaken waren? Ook weer invloed van weer? Of is er nieuw personeel aangenomen in die periode waardoor er problemen zijn ontstaan? Zien we de trend ook in eerdere jaren?

KPI: Equipment defects ( # ) – Plavuistrekker

Conclusie:

De plavuistrekker werkt prima behalve in periode jul, aug en sep. Wat is hier aan de hand? Weer invloed? Nieuwe onderdelen geïnstalleerd? Nieuwe medewerkers die voor het eerst werken met de machine?

KPI: Gemiddelde doorlooptijd voor alle reparaties ( # )

Conclusie:

De gemiddelde doorlooptijd voor alle reparaties scoort voornamelijk geel. De vraag die hier gesteld mag worden is: Wat is de daadwerkelijke gewenste doorlooptijd voor een reparatie? Wanneer de werkzaamheden zonder oponthoud kunnen worden uitgevoerd als een reparatie binnen 2 tot 5 dagen is afgerond is dit dus acceptabel. Vanuit die conclusie is er geen actie nodig en kan deze KPI eventueel van dashboard afgehaald worden.

Blijkt in de praktijk dat reparaties wel sneller moeten, dan is het zaak om te kijken naar oorzaken waarom een reparatie 2 tot 5 dagen duurt en welke maatregelen nodig zijn om dit te versnellen. Bijvoorbeeld betere communicatie, planning, meer resources, juiste taken en verantwoordelijkheden.

Categorie Klanten

KPI: Percentage klachten ( % )

Conclusie:

In Q2 is er duidelijke piek m.b.t het percentage klachten wat is ontvangen. Het is interessant om hier wat meer inzicht in te krijgen:

– Wat voor type klachten waren dit?
– Van wie zijn de klachten afkomstig?
– Met wie hebben de klanten contact gehad?

Categorie Leren en innovatie

KPI: Gemiddeld aantal overuren per medewerker

Conclusie:

Het meten van het gemiddeld aantal overuren per medewerker is een inzicht KPI. Bouwbedrijf “Stenen & Zand” kan met deze gegevens een baseline maken voor het gemiddeld aantal overuren per medewerker op basis van de huidige werkzaamheden en beschikbare resources. Deze informatie kan in toekomst gebruikt worden om benodigde resources beter af te stemmen op de werkzaamheden.

KPI: Gerapporteerde incidenten en ongelukken ( # )

Conclusie:

Over een periode van 12 maanden zijn er twee gerapporteerde incidenten geweest. Wanneer je deze KPI voor meerdere jaren meet kun je op basis van daarvan inschatten hoeveel incidenten en/of ongelukken er gemiddeld plaatsvinden op basis van huidige manier van werken.

KPI: Oplossen van onveilige situaties ( gemiddeld aantal werkdagen )

Conclusie:

Het oplossen van onveilige situaties door eigen medewerkers zegt iets over de manier waarop ze met veiligheid om gaan. De huidige score is geel. Om dit te verbeteren is het interessant om inzicht te krijgen in waarom het oplossen van onveilige situatie niet sneller kan.

Hiervoor kan de 5XWy methode een handige tool zijn.

Categorieën
KPI's

KPI’s voor willekeurige winkel – 4 SMART KPI’s voorbeelden

KPI’s voor willekeurige winkel – 4 SMART KPI’s voorbeelden:

 1. het aandeel in de verkopen op de markt
 2. groeipercentage van sales in omzet
 3. groeipercentage van aantal orders
 4. groei van het aantal klanten
Categorieën
KPI's

Blogging KPI’s – De 14 beste blogging KPI’s | contentmarketing KPI’s |

In dit artikel maken wij voor het opzetten van blogging kpi’s gebruik van drie categorieën:

 • Content creatie;
 • Gebruikersgedrag;
 • Eindresultaten.

De keuze van de juiste KPI’s zijn geheel afhankelijk van de gestelde doelen. Gebruik dan ook onderstaande informatie als inspiratiebron voor het bepalen en definiëren van de juiste KPI’s voor jouw eigen blog.

Blogging KPI voorbeelden: Content creatie

 • KPI 1: Frequentie van blog posts
  • Totaal aantal blogs posts gedeeld door aantal dagen, weken of maanden.
 • KPI 2: Gemiddeld aantal nieuwe blog posts
  • Gemiddeld aantal nieuwe blog posts per gemeten periode (e.g. dagelijks, wekelijks, maandelijks).
 • KPI 3: Gemiddeld aantal gebruikte worden in blog post
  • Meet gemiddeld aantal gebruikte woorden in een blog post.

Blogging KPI voorbeelden: Gebruikersgedrag

 • KPI 4: Gemiddeld aantal comments per blog post
  • Meet gemiddeld aantal of comments per blog post per dag, per week of per maand.
 • KPI 5: Gemiddeld thread lengte in comments
  • Meet gemiddelde thread length in comments
 • KPI 6: % of new commentaren
  • Aantal nieuwe comments als percentage van totaal aantal commentaren in de gemeten periode.
 • KPI 7: % of unieke bezoekers / aantal comments
  • Percentage of unieke bezoekers gedeeld door bezoekers die comments plaatsen.
 • KPI 8: % of downloads
  • Percentage van aantal downloads gedeeld door bezoekers van de download paginan
 • KPI 9: Gemiddelde terugkerende bezoekers per blog post
  • Meet het gemiddeld aantal of terugkerende bezoekers per blog post.

Blogging KPI voorbeelden: Eindresultaten

 • KPI 10: Aantal inschrijvingen op nieuwsbrief
  • Aantal nieuwe inschrijvingen op de nieuwsbrief.
 • KPI 11: Aantal RSS subscribers
  • Meet totaal aantal of RSS subsribers per dag, week en maand
 • KPI 12: Gemiddeld aantal nieuwe bezoekers per blog post
  • Meet the gemiddeld aantal of nieuwe bezoekers per blog post
 • KPI 13: Gemiddeld aantal of trackbacks per blog post
  • Meet gemiddeld aantal of trackbacks per blog pst per dag, week en maand.
 • KPI 14: Aantal leads
  • Aantal nieuwe leads (spoor naar een potentiële nieuwe klant) in de gemeten periode.

 

 

Categorieën
KPI's

Voorbeeld KPI inkoop | 21 interessante KPI’s voor monitoren inkoop |

 1. ROI van procurement
 2. Inkoopvolume versus verkoop
 3. Certificering inkoopfunctionarissen
 4. Aantal leveranciers
 5. Aantal gekwalificeerde leveranciers
 6. Kwaliteitsscore per leverancier
 7. Kosten per factuur
 8. Op tijd betalen
 9. Laatste inkoopprijs versus laagste inkoopprijs
 10. Doorlooptijd goedkeuren facturen
 11. Kortingen verkrijgen
 12. Productiviteit per medewerker
 13. Percentage digitale verwerking van facturen
 14. Aantal leveranciers per 1000 facturen
 15. Percentage online orders
 16. Percentage nee-verkopen
 17. Doorlooptijd ordering tot ontvangst
 18. Doorlooptijd ontvangst tot goedkeuring
 19. Kosten per order
 20. Tijdige factuurbetaling
 21. Kosten per factuur

 

Categorieën
KPI's

Voorbeeld KPI’s  kwaliteit | Kritieke prestatie-indicatoren |

 1. Tijdig gesloten inspectie / audit commitments
 2. Openstaande inspectie / audit commitments
 3. Oprijd gesloten audit correctieve acties
 4. Recall – completion cycle time
 5. Rework – productie
 6. Rework – klachtenafhandeling
 7. Right-First-Time Productieproces

 

Categorieën
KPI's

Voorbeeld KPI retail | 5 SMART KPI’s voor MKB-retailers |

 1. groei van de omzet in de winkel
 2. percentage voorraad dat aanwezig is
 3. retouren percentage
 4. bezoekers in de winkel
 5. aantal kopers

 

Categorieën
KPI's

KPI’s voor recreatie- en toerisme – 8 zinvolle SMART KPI’s recreatie- en toerisme

 1. omzet per stoel in restaurant
 2. omzet per kamer
 3. winst per bezoeker
 4. omzet per gast in hotelkamer
 5. Omzet uit excursies
 6. Duur van het verblijf in een hotel
 7. Aantal ontvangen klachten
 8. Aantal annuleringen

 

Categorieën
KPI's

Voorbeeld KPI veiligheid | 11 voorbeelden van prestatie-indicatoren |

 1. Aantal observaties of meldingen tijdens veiligheidsrondes
 2. Uitgevoerde ontruimingsoefeningen
 3. Aantal getrainde BHV medewerkers
 4. Aantal gemelde incidenten
 5. Aantal aanrijdingen
 6. Aantal schades
 7. Aantal inbraken
 8. Aantal gevaarlijk geparkeerde voertuigen
 9. Aantal overtredingen
 10. Aantal overlastmelders
 11. Aantal overlastmeldingen

 

Categorieën
KPI's

Voorbeeld KPI logistiek | Belangrijkste logistieke KPI’s | Samenvatting |

 1. Bezettingsgraad
 2. Omloopsnelheid
 3. Voorraad per periode
 4. Order Shipped Complete on Time
 5. Aantal palletbewegingen per uur per persoon / afdeling
 6. Aantal verkeerde leveringen
 7. Verzendingen Right First Time

 

Categorieën
KPI's

Voorbeeld KPI omzet | 6 voorbeelden van slimme financiële KPI’s |

 1. Omzetontwikkeling
 2. Nettowinst
 3. Nettowinstmarge
 4. Brutowinstmarge
 5. Operationele winstmarge
 6. Return on investment (ROI)