Introductie tot Best Practices

Best Practices is een term die steeds vaker gebruikt wordt binnen organisaties. Andere benamingen zijn lessons learned, richtlijnen, een goed voorbeeld of beste praktijken. Er zijn al veel artikelen geschreven waarbij er ook verschillende definities worden gebruikt. In dit artikel hanteren wij de volgende definitie voor Best Practices:

Een best pratices beschrijft een manier van werken (uitvoeren processen, implementatie van een project) waarbij is bewezen dat de uitgevoerde stappen de meest efficiënte en effectieve manier zijn om het gewenste eindresultaat of doelstellingen te realiseren. Continue reading “Introductie tot Best Practices” »