Checklist Business Performance Management

Checklist Prestatiemanagement

Een adequaat systeem voor prestatiemanagement (business performance management) kenmerkt zicht door:

  • Strategie, doelstellingen, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn helder gedefinieerd en op elkaar afgestemd.
  • Het systeem geeft informatie over zowel inspanningen als resultaten. Er is een gebalanceerde ‘set’ met prestatie-indicatoren.
  • Het systeem meet prestaties van individuen, teams en de organisatie als geheel.
  • Alle medewerkers van de organisatie (inclusief management)begrijpen het systeem en waarderen het positief. Prestaties en verantwoordelijkheden zijn op elkaar afgestemd.
  • Er is een koppeling met een HRM-systeem, maar het systeem moet bijdragen aan het plannen en managen van prestaties in plaats van het beoordelen daarvan.
  • Er moet sprake zijn van besluitvorming op basis van analyses.

Lees ook:

Test je zelfkennis : 7 persoonlijke vragen die je helpen bij je zoektocht naar GELUK.


Sturen op prestaties

Bij het sturen op prestaties wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Kritische succesfactoren: zaken waar een organisatie in kan of wil uitblinken – dát waar succes mee wordt geboekt.
  • Kritieke Prestatie-indicatoren: meetbare grootheden die een verband hebben met de succesfactoren – dát waaraan je het succes afmeet.
  • Normen of doelen: de gewenste score op een prestatie-indicator, dát waarmee je bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van succes.

Lees ook:

Test je zelfkennis : 7 persoonlijke vragen die je helpen bij je zoektocht naar GELUK.


Wil je meer weten over business performance management? Bekijk dan ook onze Business Performance Management sectie.

Overzicht van populaire artikelen:54 fantastische & persoonlijke vragen om iemand echt te leren kennen!

28 vragen om elkaars persoonlijkheid beter te leren kennen!

6 slimme vragen die je jezelf iedere dag moet stellen om je carrière succesvol te maken.

3 eenvoudige vragen die de meest succesvolle mensen gebruiken om hun dromen te realiseren!