Checklist Business Performance Management

Checklist Prestatiemanagement

Een adequaat systeem voor prestatiemanagement (business performance management) kenmerkt zicht door:

  • Strategie, doelstellingen, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn helder gedefinieerd en op elkaar afgestemd.
  • Het systeem geeft informatie over zowel inspanningen als resultaten. Er is een gebalanceerde ‘set’ met prestatie-indicatoren.
  • Het systeem meet prestaties van individuen, teams en de organisatie als geheel.
  • Alle medewerkers van de organisatie (inclusief management)begrijpen het systeem en waarderen het positief. Prestaties en verantwoordelijkheden zijn op elkaar afgestemd.
  • Er is een koppeling met een HRM-systeem, maar het systeem moet bijdragen aan het plannen en managen van prestaties in plaats van het beoordelen daarvan.
  • Er moet sprake zijn van besluitvorming op basis van analyses.


Sturen op prestaties

Bij het sturen op prestaties wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Kritische succesfactoren: zaken waar een organisatie in kan of wil uitblinken – dát waar succes mee wordt geboekt.
  • Kritieke Prestatie-indicatoren: meetbare grootheden die een verband hebben met de succesfactoren – dát waaraan je het succes afmeet.
  • Normen of doelen: de gewenste score op een prestatie-indicator, dát waarmee je bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van succes.

Wil je meer weten over business performance management? Bekijk dan ook onze Business Performance Management sectie.

Nog niet uitgelezen? Bekijk dan een van de onderstaande onderwerpen:


54 fantastische & persoonlijke vragen om iemand echt te leren kennen!

28 vragen om elkaars persoonlijkheid beter te leren kennen!

6 slimme vragen die je jezelf iedere dag moet stellen om je carrière succesvol te maken.

3 eenvoudige vragen die de meest succesvolle mensen gebruiken om hun dromen te realiseren!