Business Performance Management

Wat is Business Performance Management?

Business Performance Management (resultaatmanagement) wordt door directies en managementteams gehanteerd voor formuleren van een strategische koers en het vertalen van deze koers in concrete, communiceerbare en bestuurbare doelstellingen, desgewenst tot op afdelings- en individueel niveau. Met Business Performance Management denkt, werkt en handelt een organisatie resultaatgericht.


Wat is het doel van Business Performance Management?

Het doel van performance management is het monitoren van de strategische initiatieven van een organisatie en deze, daar waar nodig, tijdig bij te sturen.

Belangrijke aspecten van Business Performance Management!

 • Technologie en organisatorische uitdagingen kunnen de implementatie van performance management vertragen.
 • Wanneer een organisatie voor het eerst met performance management begint is het advies om een klein pilot of proof-of-concept proejct te gebruiken als startpunt.
 • Duidelijke en eenduidige support van het management is de basis voor het succes van ieder initiatief m.b.t. performance management.
 • Wanneer een organisatie voor het eerst een performance management project opstart zullen de kosten en implementatie altijd afwijken van het initiële budget (hogere kosten en meer tijd nodig om implementatie succesvol af te ronden).

Wat zijn de succesfactoren m.b.t. het implementeren van Business Performance Management?

 • Organisatie cultuur
 • Team spirit
 • Toegewijde stakeholders

Valkuilen bij het implementeren van Business Performance Management

 • Geen goed gestructureerde business improvement strategie aan de voorkant van het ontwikkel proces.
  De business improvement strategie moet zorgen voor de juiste focus van de organisatie op:
 • De juiste improvement initiatieven en het toekennen van de juiste resources, tools en methodieken om deze improvement initiatieven succesvol te implementeren.
 • Het identificeren van de juiste performance metrics (KPI’s) is ook een onderdeel van deze business improvement strategie.
 • Veel organisaties gaan aan de slag met methodieken als Lean Manufacturing, Six Sigma of combinaties hiervan zonder dat er een daadwerkelijke strategie is uitgestippeld.
 • Indien een organisatie twijfelt over de huidige implementatie van business performance management is het beste advies om gehele terug te gaan naar de basis en de volgende vraag eerst eenduidig te beantwoorden:

Wat proberen we als organisatie eigenlijk te realiseren?


Business Performance Management Lessons Learned & Best Practices

 • Definieer duidelijke “SMART” goals die een specifieke bijdrage leveren aan de realiseren van de business strategie;
 • Begin klein, creëer draagvlak en zorg voor duidelijke goals;
 • Focus op metrics die kunnen bijdragen aande besluitvorming;
 • Focus op metrics die de eisen en wensen van de klanten (stakeholders) m.b.t. de output van een proces duidelijk vertalen;
 • Voorkom een wildgroei aan metrics die uiteindelijk geen specifieke bijdrage leveren .
  Voor organisaties die voor het eerst met performance management initiatieven aan de slag gaan, huur kennis in;
 • Probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden en investeer in de juiste mensen en middelen (technische kennis, ervaring en best practices). De hogere investering betaalt zich terug door een korte implementatie periode;
 • Zorg ervoor dat eigen medewerkers voldoende tijd krijgen om te leren van de ingehuurde professionals;
 • Creëer afzonderlijke dashboards gebaseerd op afdelingen, processen of functies;
 • Ontwikkel afzonderlijke dashboards op basis van high-level key performance indicatoren. Afhankelijk van de organisatie kan dit zijn op basis van: afdeling, kwaliteitssystemen, functies etc;
 • Ontwikkel de dashboards op basis van stakeholders requirements;
 • Wat voor informatie (metrics) zijn voor stakeholders van belang?;
 • Op welke manier willen de stakeholders de informatie bekijken?;
 • Van alle geïdentificeerde metrics, welke zijn het belangrijkst voor de organisatie?
  Identificeer de originele source data wat gebruikt moet worden voor het genereren van de metrics/dashboards;
 • Zorg voor een duidelijke document management aanpak m.b.t. het verzamelen van data;
 • Eenduidige executive/management sponsorship is essentieel en noodzakelijk;
 • Doordat een organisatie constant in beweging is is het van groot belang dat het management duidelijke en eenduidige eisen stelt;
 • Neem altijdde klant als uitgangspunt en train gebruikers;
 • Ontwerp, ontwikkel en onderhoud een effectief staff model;
 • Er is geen applicatie die voldoet aan alle business requirements;
 • Keep it simple;
 • Relateer Business Performance Management aan beloning en erkenning.

Samenvatting Business Performance Management

Het implementeren van een effectieve Business Performance Management is zeker niet eenvoudig;
Belangrijk is het hebben van een langere termijn visie die gerealiseerd wordt door veranderingen stap voor stap te implementeren. De resultaten zullen dan vanzelf zichtbaar worden.

De volgende aandachtspunten kun je gebruiken als richtlijn voor het succesvol implementeren van Business Performance Management:

 • Communiceer en begrijp het doel en waarde van het proces;
 • Definieer duidelijke “Smart” goals;
 • Zorg voor een continue proces;
 • Verzamel data van verschillende bronnen;
 • Documenteer, Documenteer, Documenteer;
 • Zorg voor de juiste training van medewerkers en management;
 • Review op regelmatige basis de voortgang;
 • Evalueer het proces en maak het eenvoudig, efficiënt en effectief (draagvlak creëren);
 • Overweeg de voordelen van het automatiseren daar waar dit mogelijk is;Keywords: Business Performance Management, BPM, resultaatmanagement, stakeholders, kwaliteitsmanagement, dashboards, SixSigma, Lean, SMART, metrics.

Download gratis & premium business templates:

Bezoek onze pagina met gratis business downloads via deze link.Bron:
The Tao of Performance Management: Lessons Learned and Best Practices.
www.businessdictionary.com; definities
www.Insala.com; artikel over performance management
www.HR.com Whitepaper: Research artikel
Breakthrough!; Lean and Six Sigma Performance Management
Wikipedia.nl; artikelen over performance management