Categorieën
KPI's

KPI betekenis | 216 praktijkvoorbeelden | Kritieke Prestatie-indicatoren.

Belangrijke criteria voor een goed en effectief KPI-dashboard zijn:

Selecteer de juiste KPI’s

 • Niet meer dan 10 KPI’s per performance board.

Eenvoud

 • Eenvoudig in gebruik (e.g., data invullen, presenteren, delen);
 • Data is direct te interpreteren.

Visualisatie

 • Gebruik van kleuren (e.g., groen, oranje, rood) voor aangeven performance;
 • Gebruik van grafieken die de data aanvullen.

Consistentie

 • Periodieke evaluatie om te bepalen of modificaties aan dashboard nodig zijn (e.g., vervangen KPI’s, bijstellen KPI targets).
Categorieën
KPI's

Geïnformeerde besluitvorming door gebruik te maken van SMART KPI’s.

De voordelen van het gebruik van een KPI dashboard zijn:

Focus:

 • Vertalen van de visie en missie in actiegerichte goals met objectieve meetpunten.

Visualisatie:

 • Wat je aandacht geeft zal veranderen;
 • Startpunt voor verbeteringstrajecten.

Motivatie:

 • Stimuleren (bewust en onbewust) van prestaties van medewerkers;
 • Verbeteren communicatie tussen de betrokken stakeholders.

Waardecreatie:

 • Maak inzichtelijk of een bedrijf waarde creëert voor alle stakeholders.
Categorieën
KPI's

KPI’s bepalen | Praktijkvoorbeelden | KPI dashboard templates.

Eenvoudig een KPI dashboard maken met Excel? Met behulp van onze KPI dashboard templates maak je eenvoudig professionele KPI dashboards.

Het voordeel van het gebruik van Excel KPI performance-dashboards is dat er geen grote investeringen nodig zijn om aan de slag te gaan.

Stappenplan voor het opzetten van een Excel KPI performance board:

1. Selecteer de juiste set van KPI’s die aansluiten bij jullie missie, visie en doelstellingen;
2. Gebruik een van de Excel performance templates voor het opzetten van het KPI performance board;
3. Start met het verzamelen van de data;
4. Analyseer en evalueer de KPI performance;
5. Initieer verbeteracties;
6. Geniet van het succes wat je zelf creëert.

Categorieën
KPI's

Wat is het verschil tussen een KPI en een KSF?

Wat is het verschil tussen een KPI en een KSF?

Kritieke of kritische prestatie-indicatoren (afkorting = KPI’s) zijn specifieke meetpunten om de prestaties van een organisatie of onderneming te monitoren en evalueren.

De Engels term voor KPI is Key Performance Indicators.

Kritieke succesfactoren zijn specifieke onderwerpen (e.g. eigenschappen, vaardigheden) die nodig is om de doelstellingen van een organisatie of onderneming te realiseren.

Samengevat heb je kritische succesfactoren nodig om de gestelde KPI’s te behalen.

Categorieën
KPI's

216 business KPI’s voor het MKB | Praktijkvoorbeelden en invul templates.

Ben je opzoek naar inspiratie voor het opzetten van een KPI performance board voor jullie organisatie of project? Ga direct aan de slag met de 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

 • Selecteer de KPI’s die aansluiten op jullie visie, missie en goals.
 • Maak gebruik van de Excel-templates voor het opzetten van het performance board.
 • Start met het verzamelen van data en de periodieke evaluatie.

Heb je vragen over het implementeren van een KPI dashboard? Ik help jullie graag op weg bij het identificeren van de juiste KPI’s en het opzetten van een eerste KPI performance board.

Categorieën
Back log management

Kwaliteitsmanagement vraagstukken | Hoe reduceren we die eeuwige back log? | Weg met die back log in drie stappen!

Introductie: Back logs, het probleem van veel organisaties!

Voor veel organisaties is het minimaliseren van de back logs binnen de kwaliteitsprocessen een eeuwig durende strijd. Als organisatie kun je de mooiste processen ontwerpen, procedures schrijven en templates ontwikkelen als onderdeel van je kwaliteitsmanagement systeem. Helaas geeft dit niet de garantie dat je hiermee ook de controle hebt over het op tijd opleveren van de vereiste documentatie (e.g., klachtenafhandeling, afwijkingen, change control records, CAPA’s).

Omdat we voor het creëren, evalueren, uitvoeren en goedkeuren van kwaliteitsdocumentatie afhankelijk zijn van verschillende stakeholders binnen en buiten een organisatie is het bijna vanzelfsprekend dat er vertragingen optreden en je overeengekomen tijdslijnen (due dates) niet gehaald worden.

Wanneer ik bij een organisatie een opdracht krijg om te kijken hoe de back log weggewerkt kan worden gebruik ik een drie stappenplan wat ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld:

Stap 1: Identificeren en evalueren van huidige situatie

De eerste serie vragen stel ik bij voorkeur aan de proceseigenaar van het proces waarbij een back log ontstaan is.

 1. Hoe groot is de huidige back log en wat is het historische verloop geweest?
 2. Welke procedures zijn van toepassing op de documenten waar een back log is ontstaan?
 3. Wie zijn de stakeholders van het proces?
 4. Wat is de kwaliteit van de documentatie die opgeleverd wordt?
 5. Op welke manier worden stakeholders geïnformeerd over de status van de verschillende type documenten?

Stap 2: Stakeholders interviews

Op basis van de antwoorden op deze eerste serie vragen voer ik een eerste evaluatie uit en ga ik vervolgens in gesprek met de afzonderlijke stakeholders die op een of andere manier een bijdragen hebben in het proces. Vragen die ik in deze fase stel zijn:

 1. Kun jij mij vertellen waarom dit specifieke proces (e.g., klachtenafhandeling, deviatie management, change management, CAPA management) van belang is voor de organisatie?
 2. Is jouw eigen rol duidelijk binnen dit proces?
 3. Ben je getraind op het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden die je hebt binnen het proces?
 4. Hoe kunnen we het proces voor jouw effectiever en efficiënter maken?
 5. Word je voldoende geïnformeerd over de status van een document en wat er van je verwacht wordt?

Stap 3: Identificeren van mogelijke verbeteringen

Op basis van alle ontvangen feedback is het vaak een eenvoudige stap om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Zodra ik de voorgestelde verbeteringen heb uitgewerkt vraag ik om feedback van de key stakeholders van het proces. Dit doe ik bij voorkeur in een workshop waarbij we samen naar de mogelijkheden kijken. Op basis van de uitkomst(-en) kunnen we dan de eerste stappen maken om zaken te gaan verbeteren.

Er zijn uiteindelijk een aantal standaard terugkerende factoren die van belang zijn om het aantal back logs zo laag mogelijk te houden.

Waarom doen we dit?

Wat vaak wordt vergeten binnen organisaties is dat ze geen tijd nemen om de medewerkers voldoende of goed uit te leggen waarom een specifiek kwaliteitsproces relevant is. Wanneer medewerkers inzicht hebben of krijgen in waarom een specifiek proces van belang is voor organisatie zullen zij beter hun eigen verantwoordelijkheid begrijpen (en nemen).

 • Verbeteractie: Indien blijkt dat de het “waarom” niet voldoende duidelijk is moet dit dus als onderdeel aan de bestaande training worden toegevoegd. (Indien er al iets van een training is uiteraard).

Training

Het implementeren van goed geschreven procedures inclusief templates heeft alleen nut als de medewerkers ook de benodigde training ontvangen om de procedures en templates daadwerkelijk toe te passen. Een belangrijk element hierbij is het afstemmen van de training op de beoogde doelgroep.

 • Verbeteractie: Reviseren van bestaande trainingsmaterialen om deze specifiek te maken voor de verschillende doelgroepen. Eventueel het toevoegen van de “waarom” in het trainingsprogramma. Indien er nog helemaal geen training is moet dit alsnog opgezet worden.

Communicatie

Het succes van een goed functionerend kwaliteitsproces inclusief het op tijd aanleveren en goedkeuren van de gerelateerde documentatie kan alleen succesvol zijn als er op de juiste manier met elkaar gecommuniceerd wordt.

 • Verbeteractie:
  • Korte termijn: Opzetten wekelijkse monitoring van back log records en deze actief opvolgen met betrokken medewerkers. Eenvoudige tools die je hiervoor kunt gebruiken zijn een scrumboard, back log lijst in Excel. Wat vaak goed werkt is om de back log records direct te koppelen aan de afdeling / manager die verantwoordelijk is voor het specifieke record. Aandacht zet aan tot actie.
  • Langer termijn: Medewerkers constant blijven uitleggen waarom het proces van belang is voor de organisatie.

Consistentie

Om een back log zoveel mogelijk te reduceren is het consistent uitvoeren van het proces door alle stakeholders de belangrijkste voorwaarden voor succes. Dit is de verantwoordelijkheid van alle betrokken stakeholders. Hier ligt ook een belangrijke taak van het management team. Consistentie moet een onderdeel zijn van het DNA van een organisatie.

  • Verbeteractie:Opzetten van KPI performance board waarbij de verschillende fases van de documenten gemonteerd worden per afdeling en op basis van de gestelde targets (tijdslijnen zoals beschreven in de procedures en/of overeengekomen in de documentatie zelf).

Stakeholder feedback

Vraag altijd weer opnieuw om feedback van de gebruikers van het proces (stakeholders). Juist de gebruikers van de procedures en de templates hebben de praktijkervaring die je kunt gebruiken om het proces of specifieke onderdelen binnen het proces verder te optimaliseren.

 • Verbeteractie: Actief vragen om feedback van key stakeholders en deze, indien mogelijk, ook implementeren. Terugkoppeling naar stakeholders is hierbij van groot belang zodat zij merken dat hun feedback daadwerkelijk gebruikt wordt.

Tot slot..

Dit artikel is een korte samenvatting van mijn eigen ervaring en kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren. Ik sta open voor reacties, aanvullende tips of een mooie dialoog. Reageren mag dus!

Succes en een fijne (werk)dag nog vandaag!

Categorieën
KPI's

SMART KPI database

Aan de slag met de SMART KPI database!

Ben jij ook al zo enthousiast over het gebruik van prestatie-indicatoren? Met behulp van de SMART Prestatie-Indicatoren Database krijg je toegang tot 216 uitgewerkte kritieke performance-indicatoren die je direct kunt toepassen op je eigen bedrijfsprocessen en projecten.

Naast de uitgewerkte praktijkvoorbeelden inclusief definities en formules heb je ook direct toegang tot performance board templates, tabellen en grafieken die je eenvoudig kunt toepassen en gebruiken.

Download SMART KPI database | 216 praktijkvoorbeelden | Formules | Templates

Ben je opzoek naar voorbeelden kritische of kritieke prestatie-indicatoren? Download het volledige overzicht met 216 uitgewerkte KPI voorbeelden. Gebruik een van de vele voorbeeld template dashboards en start vandaag nog met het meten. De SMART prestatie-indiacotren database bestaat uit een overzichtelijk Excel-bestand wat eenvoudig is in gebruik. Basiskennis van Excel is ruim voldoende om direct aan de slag te gaan.

Inhoud SMART KPI Database downloads    Standaard     Business Pro
 • 216 uitgewerkte KPI’s inclusief voorbeeld formules
 • Voorbeeld dashboards & templates
 • Voorbeeld grafieken en tabellen
 • Praktijkvoorbeelden performance dashboards
 • 30 dagen ‘niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht
 • Bestand is 100% aanpasbaar;
 • Persoonlijk telefonisch advies op maat: 45 minuten 1-op-1

De downloads zijn direct het afronden van de bestelling beschikbaar. Een factuur ontvang je per e-mail.

Bekijk het gratis inkijk-exemplaar van de SMART KPI database via deze link.

 

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Persoonlijk advies op maat! Boek 45 minuten 1 op 1 online consult

Heb je aanvullend advies nodig bij het opzetten en implementeren van prestatie-indicatoren binnen jullie project of organisatie. Maak dan gebruik van de business pro optie en bestel naast de SMART prestatie-indicatoren database ook 45 minuten 1 op 1 persoonlijk advies.

Niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht

Wanneer u niet tevreden bent over de toegevoegde waarde van de bestelde download(s) kunt u het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terugvragen.

Ons streven is een 100% klanttevredenheid. Het aanbieden van de ‘niet goed, geld terug’-garantie als aanvulling op het herroepingsrecht geeft ons dan ook de mogelijkheid om onze service continu te blijven verbeteren.

Categorieën
Social Media KPI's

Social Media KPI naam:Aankoop frequentie (#)

Social Media KPI naam:

Aankoop frequentie (#)

KPI beschrijving / doelstelling:

In de aankoopfrequentie (f) ziet u hoeveel keer een klant in een bepaalde periode in uw winkel koopt.

KPI formule:

Aankoop frequentie (#) =  [ Totaal aantal orders (365 dagen) ] /  [ Unieke klanten (365 dagen) ]

Praktijkvoorbeeld:

Periode: 2018

 • Totaal aantal orders per jaar = 20.000
 • Aantal unieke klanten =  10.000
 • Aankoop frequentie = 20.000 / 10.000 = 2

Target:

 • Groen: > 100
 • Geel: 50 – 100
 • Rood: < 50

Categorie:

Conversie, ROI

 

Categorieën
Social Media KPI's

Social Media KPI naam:Basislijnverkoop (€)

Social Media KPI naam:

Basislijnverkoop (€)

KPI beschrijving / doelstelling:

Meet de verwachte hoeveelheid verkopen die zou plaatsvinden zonder enige marketinginspanningen. Marketing is een belangrijke driver voor leads en sales. Het meten van de verwachte verkoop zonder marketinginspanningen helpt uw ​​team de eenzame kracht van het product zelf te begrijpen, zonder de toegevoegde waarde van marketinginvesteringen.

KPI formule:

Basislijnverkoop (€) = [Verwachte omzet zonder enige vorm van marketinginspanningen ]

Categorie:

Conversie, ROI

 

Categorieën
Social Media KPI's

Social Media KPI naam: Procent van de omzet van nieuwe producten (%)

Social Media KPI naam:

Procent van de omzet van nieuwe producten (%)

KPI beschrijving / doelstelling:

Meet de verhouding tussen de omzet uit de verkoop van nieuwe producten t.o.v. de totale omzet.

KPI formule:

Procent van de omzet van nieuwe producten (%) = [ Omzet van nieuwe producten  ]  / [ Totale omzet ]

Praktijkvoorbeeld:

Periode: Q1

 • Omzet nieuwe producten = € 25.000
 • Totale omzet = € 100.000
 • Percentage omzet  nieuwe producten =( € 25.000 / € 100.000 )*100 = 25%

Target:

 • Groen: > 50%
 • Geel: 40% – 50%
 • Rood: < 40%

Categorie:

Conversie, ROI