Lijst met 100+ Social Media SMART KPIs – Key Performance-Indicators Examples | Download

100+ Social Media SMART KPIs Ben je opzoek naar inspiratie voor het opstellen van key performance-indicators voor je social media activiteiten? Wij hebben een lijst  met 100+ veel gebruikte voorbeelden uitgewerkt in de onderstaande lijst. De KPIs zijn verdeeld in de volgende categorieën: Action, Results, ROI Engagement & interaction Reach & distribution potential Social media …

Root Cause Analyses (RCA) voorbeeld | Fishbone, 5W2H, Brainstorming, Interviews, 5-Whys, SMART CAPA records.

Oorzaak-gevolg analyse in 4 stappen Met onze aanpak bestaat het uitvoeren van een oorzaak-gevolg analyse uit 4 opeenvolgende stappen: Stap 1: Signaleren & documenteren van de gebeurtenis (probleem) Stap 2: Identificeren van mogelijke factoren en oorzaken Stap 3: Analyse resultaten en bevestigen daadwerkelijke grondoorzaken Stap 4: Identificeren & implementeren van correctieve en/of preventieve acties Belangrijk: …

Root Cause Analyses interviewvragen | Voorbeeldvragen op basis van Fishbone factoren | SMART RCA proces

Stap 4: Identificeren en implementeren van SMART correctieve en/of preventieve acties Stap 4.1: Plan: Identificeer mogelijke oplossingen Identificeer op basis van aanwezige kennis, ervaring en technische mogelijkheden, financiële mogelijkheden welke oplossingen haalbaar zijn om een grondoorzaak aan te pakken. Gebruik SMART geformuleerde preventieve en/of correctieve acties. Zie bijlage 7: Template SMART correctieve / preventieve maatregelen …

Root Cause Analyses fishbone template | Oplossen van problemen met behulp van de fishbone template | Visgraatdiagram

Wanneer voer je een oorzaak-gevolg analyse uit? Als organisatie moet je altijd de juiste afweging maken om voor een specifieke gebeurtenis een oorzaak-gevolg analyse toe te passen. In principe is iedere gebeurtenis met een negatieve impact op de organisatie een kans om tot nieuwe inzichten en verbeteringen te komen. Een manier om ernaar te kijken …

Root Cause Analysis (RCA) Tools | Download LEAN RCA tools | Oorzaak-gevolg analyse methode | Problemen oplossen

Wat zijn valkuilen bij het oplossen van problemen? IJsberg effect; we zijn geneigd om alleen naar de oppervlakte te kijken. Gevolg is dat we de zichtbare symptomen oplossen in plaats van de daadwerkelijke grondoorzaak. Bij het uitvoeren van de 5-Why vraagmethode kunnen betrokkenen (bijvoorbeeld medewerkers) zich aangevallen voelen door de waarom vraag? Dit is op …

Root Cause Analysis Training | Uitgewerkt praktijkvoorbeeld | 5W2H template, 5 x waarom? template | Downloads

Wat zijn de kenmerken van een oorzaak-gevolg analyse? Er is een groot verschil tussen een oorzaak-gevolg analyse en incident management. Met behulp van het overzicht in tabel 1 hebben we de kenmerken (en verschillen) tussen de oorzaak-gevolg analysemethode en incident management in kaart gebracht. Oorzaak-gevolg methode Incident management / “firefighting” Uitgebreide gebeurtenis beschrijving Geen of …

Download root cause analyse en SMART correctieve acties en preventieve actie plan templates | RCA rapport voorbeeld

Wat zijn de voordelen van het uitvoeren van een oorzaak-gevolg analyse? Het implementeren van een oorzaak-gevolg analyse als LEAN-tool binnen een organisatie heeft als voordelen: Gestructureerde aanpak voor het oplossen van vraagstukken/problemen op basis van beschikbare data. Identificeren van huidige en toekomstige behoefte om als organisatie te blijven verbeteren (continu verbetertrajecten). Oorzaak en gevolg analyses …

Root Cause Analysis document template | Download uitgewerkt voorbeeld van een RCA rapport

Stap 1: Signaleren en documenteren van de gebeurtenis. Stap 1.1: Verzamelen data Voor iedere gebeurtenis geldt dat het verzamelen van informatie, bewijsmateriaal, feiten en feedback van betrokken de sleutel is tot het formuleren van een volledige beschrijving van de gebeurtenis. Welke informatie aanwezig en beschikbaar is hangt van verschillende factoren af. Waar het in deze …

De root cause analyse (RCA) methode in 4 simpele stappen | Download templates, stappenplan en uitgewerkt voorbeeld

Wat is het verschil tussen onmiddellijke correcties versus correctieve en preventieve acties? Onmiddellijke correcties: Alle directe correcties die nodig zijn na het signaleren van een gebeurtenis om: – Veiligheid te garanderen – Klacht in behandeling te nemen – Vervangen van een defect product of artikel – Regelen vervanging – Zorgen voor financiële ondersteuning Correctieve en …

Zelf een root cause analyse (RCA) maken? | Download stappenplan + SMART CAPA templates | White Paper

Wat is het doel van het uitvoeren van een oorzaak-gevolg analyse? De primaire doestelling van een oorzaak-gevolg analyse is het analyseren van een gebeurtenis om te achterhalen: Wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? Waarom is het gebeurd? Identificeren en implementeren van acties om herhaling van het probleem te voorkomen. Met behulp van de …