Categorieën
ISO 9001 NEN / ISO certificatie

NEN-EN-ISO 90001:2015 (ISO 9001) – Stakeholdersanalyse

Wat zijn de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden? Deze belangrijke vraag moet worden beantwoord door iedere organisatie die zich wil laten certificeren op basis van een van de ISO 9001 norm.

De ISO 9001 managementnorm verlangt dat de organisatie een zogenaamde stakeholdersanalyse uitvoert. Het doel van deze stakeholdersanalyse is om “inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden”. Deze “belanghebbenden” worden dus ook wel de stakeholders genoemd.

Direct aan de slag met het uitvoeren van een stakeholdersanalyse

Met behulp van ons praktijkboek inclusief templates is het uitvoeren van een volledige stakeholdersanalyse eenvoudig en snel te realiseren die gebruikt kan worden als onderdeel van de ISO 9001 certificatie.
Download opties:

Selecteer hier je downloadvoorkeur:

Na het afronden van de bestelling zijn je downloads direct beschikbaar voor gebruik.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht

Wanneer u niet tevreden bent over de toegevoegde waarde van de bestelde download(s) kunt u het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terugvragen.
Ons streven is een 100% klanttevredenheid. Het aanbieden van de ‘niet goed, geld terug’-garantie als aanvulling op het herroepingsrecht geeft ons dan ook de mogelijkheid om onze service continu te blijven verbeteren.

Meer informatie over de NEN-normen

De Nederlandse variant van de internationale ISO-norm heet NEN (afkorting van Nederlandse Norm).Bezoek de website van de NEN voor de meest actuele informatie over de NEN normen.

Aanbod business templates

Bekijk ook ons overige aanbod aan gratis en premium business templates die wij ontwikkeld hebben.

Belangrijk voor het gebruik van onze business templates

Onze business templates zijn vooraf zorgvuldig gecreëerd op basis van onze eigen praktijkervaring, richtlijnen en specifieke kwaliteitsnormen. De business templates moeten nog wel worden aangepast aan de eisen en wensen van uw eigen organisatie en eventuele aanvullende eisen voor de branche waarin de organisatie actief is. Bekijk voor meer informatie over het gebruik van onze producten en/of diensten de Algemene Voorwaarden.

Advies op maat!

Inzicht door overzicht! Op basis van mijn kennis en ervaring is dit de basis om als organisatie succesvol te zijn in het realiseren van de (strategische) doelstellingen.

Wanneer ik organisaties adviseer ben ik zelf pas tevreden wanneer een praktische oplossing is gevonden die aansluit bij uw specifieke situatie. Klik hier voor mogelijkheden met betrekking tot advies op maat.

 

Categorieën
Leveranciersmanagement

Voordelen van een effectief leverancierskwalificatie programma

Het implementeren van een effectief leverancierskwalificatie programma is helaas geen standaard aspect van de bedrijfsvoering binnen veel organisaties. Dit is jammer want met het managen van je leveranciers kun je als organisatie veel voordelen behalen:

 • Kwaliteit:
  • Minimaliseren van kwaliteitsproblemen
  • Continue kunnen leveren van producten/diensten
 • Interne communicatie:
  • Overzicht van leveranciers inclusief status
  • Planning & uitvoeren audits
 • Risicomanagement:
  • Beheren risico’s en voorkomen van verstoringen in de volledige keten
  • Minimaliseren compliance risico’s
  • Beschermen en verbeteren van merk en reputatie
 • Kostenbesparing:
  • Reduceren kwaliteitscontrole inkomende goederen magazijn
  • Minimaliseren van klachten vanuit markt
  • Reduceren afhandelen afwijkingen (deviatie management)
 • Relatiemanagement:
  • Verbeteren samenwerking met leveranciers

 

Categorieën
Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement | Praktijkboek + Templates

Implementatie leverancierskwalificatie programma

Leuk dat je geïnteresseerd bent in leveranciersmanagement en meer specifiek in het opzetten van een leverancierskwalificatie programma. Met behulp dit praktijkboek inclusief bijbehorende templates beschik je over een compleet programma waarmee je direct aan de slag kunt met het opstellen en implementeren van een volledig en professioneel leveranciersmanagement proces.

Omdat ik van mening ben dat je ook met standaard desktopapplicaties een professioneel en effectief leverancierskwalificatie programma kunt implementeren is dit dan ook het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van dit praktijkboek en bijbehorende tools en templates.

Het resultaat is dat de templates beschikbaar zijn in documentformaten die te gebruiken zijn met de bekende kantoor softwareoplossingen.

Doelgroepen

Dit praktijkboek is bestemd voor alle organisaties, instellingen en bedrijven die een start willen maken met leveranciersmanagement. Ook is het praktijkboek te gebruiken om een bestaand leveranciersmanagementproces te evalueren en daar waar nodig verder te optimaliseren.

Categorieën
Risicomanagement: Inleiding

Wat is risicomanagement?

Inleiding

Risicomanagement is een continue proces om op een gestructureerde manier risico’s van een organisatie in kaart te brengen, te kwantificeren en te beheersen.

Wat is risicomanagement?

Met behulp van risicomanagement kan een organisatie mogelijke risico’s in kaart brengen en hier vervolgens op anticiperen door de risico’s te voorkomen, beperken, uitbesteden of accepteren.

Waarom is risicomanagement noodzakelijk?

Voor iedere organisatie is het van belang om in te schatten welke risico’s een mogelijke bedreiging kunnen vormen.

Wanneer een organisatie er in slaagt om risicomanagement onderdeel te maken van de bedrijfscultuur draagt dit bij aan het waarborgen van de continuïteit en slagvaardigheid van de organisatie.

Het is daarom dan ook van groot belang dat risicomanagement een belangrijk onderdeel is van het strategische beleid van iedere organisatie.

Risicomanagement strategie.

Hoe ziet een risicomanagement proces eruit?

Omdat iedere organisatie uniek is bestaat er geen standaard risicomanagement programma. Het implementeren van een effectief risicomanagement programma is maatwerk en organisatie specifiek. De hoofdlijnen van een risicomanagement programma bestaat uit 4 basis stappen die afhankelijk van de organisatie uitgebreid kunnen worden.

Risk management proces

Hoofdlijnen risicomanagement programma.

 1. Introductie risicomanagement programma binnen de organisatie
  1. Procedures, tools, templates
  2. Training medewerkers
  3. Communicatie
 2. Uitvoeren risicoanalyse: Analyse en beoordeling van risico’s.
  1. Identificeren
  2. Registreren
  3. Kwantificeren
 3. Sturen en beheren risico’s: Ontwerpen en uitvoeren implementatieplannen.
  1. Voorkomen / vermijden
  2. Verminderen
  3. Uitbesteden / overdragen
  4. Accepteren
 4. Evalueren en rapporteren
  1. Monitoring
  2. Rapportage
  3. Communicatie

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.

Verder lezen:

Risico  prioriteiten nummer berekenen:

Bepalen en bereken van het effect op de output.

Bepalen en bereken van de frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval.

Bepalen en bereken van de detecteerbaarheid om een voorval te detecteren.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
Wat is risicoanalyse?

Risico: Wat is een risico? Wat is een risicoanalyse? | Aan de slag met risicomanagement.

Wat is een risico?

Een risico bestaat uit de kans dat een dreiging werkelijkheid wordt, en het eventuele gevolg hiervan.

Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen met mogelijke negatieve gevolgen.

Wat is een risicoanalyse?

Met behulp van een risicoanalyse worden potentiele risico’s (e.g. faalwijzen, problemen, verstoringen) in kaart gebracht waarna er mogelijk passende maatregelen genomen worden.

Potentiele risico’s zijn alle resultaten waarbij het proces niet het gewenste eindresultaat oplevert. Het product en/of dienst voldoet dus niet aan de eisen van de stakeholders en aan de gestelde kritische kwaliteitseisen.

Het doel van een risicoanalyse is:

 • Inzicht krijgen in de aard van de (mogelijke) risico’s;
 • Het kwantificeren van het risiconiveau op basis van een score;
 • Hulpmiddel voor het stellen van prioriteiten om oorzaken aan te pakken.

Stappenplan voor uitvoeren van een risicoanalyse

 1. Bepaal alle mogelijke potentiele risico’s die zich tijdens het proces kunnen voordoen waardoor niet het beoogde resultaat wordt behaald voor de desbetreffende stakeholder(-s).
 2. Bepaal per risico het effect op het beoogde resultaat. Stel de vraag: Wat is het gevolg als het risico daadwerkelijk plaats vind?
 3. Bepaal per risico de daadwerkelijke grondoorzaak.
 4. Bepaal per risico en oorzaken hoe groot de kans is dat je deze vroegtijdig ontdekt.
 5. Bereken voor elke faalwijze het risiconiveau met behulp van het risico prioriteiten nummer (Ernst X Frequentie X Detecteerbaarheid).
 6. Definieer op basis van de vastgestelde risico detectieschaal vanaf welk risico niveau maatregelen nodig zijn.

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Verder lezen:

Risico  prioriteiten nummer berekenen:

Bepalen en bereken van het effect op de output.

Bepalen en bereken van de frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval.

Bepalen en bereken van de detecteerbaarheid om een voorval te detecteren.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
RPN: Detecteerbaarheid van het risico

Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)

RPN factor: Detecteerbaarheid van het risico (D)
Rank Detectie Ontwerp detecteerbaarheid Proces deteceerbaarheid
10 Absolute onzeker Defect veroorzaakt door een storing is niet detecteerbaar Procescontrole niet beschikbaar om een ​​storing te detecteren
9 Erg gering Incidentele units worden gecontroleerd op defecten Procesbeheersing detecteert eerder een storing niet
8 Gering Eenheden worden systematisch bemonsterd en geïnspecteerd Het is onwaarschijnlijk dat procesbeheersing een storing detecteert
7 Heel laag Alle units worden handmatig geïnspecteerd
6 Laag Handmatige inspectie met wijzigingen in het controleren van fouten Procescontrole kan het bestaan ​​van een storing detecteren
5 Matig Het proces wordt gecontroleerd (SPC) en handmatig geïnspecteerd
4 Matig hoog SPC gebruikt met een onmiddellijke reactie op ongecontroleerde omstandigheden Er is een goede verandering dat de procesbesturing de storing zal detecteren
3 Hoog SPC zoals hierboven met 100% inspectie rondom onbeheerste omstandigheden
2 Heel hoog Alle units worden automatisch geïnspecteerd met geautomatiseerde tussenkomst Het is vrijwel zeker dat de huidige procesbesturing een storing zal detecteren
1 Bijna zeker Het defect is duidelijk en kan worden voorkomen dat het de klant treft Falen kan niet optreden omdat het volledig wordt voorkomen.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
RPN: Frequentie dat risico voorkomt (F)

Risicoanalyse RPN berekenen: Frequentie / waarschijnlijkheid dat het risico voorkomt (F)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Frequentie / waarschijnlijkheid dat het risico voorkomt (F)

RPN factor: Frequentie dat risico voorkomt (F)
Rank Effect Periode (tijd) Storingen per item
10 Zeer zeker gebeuren Meer dan eens per dag Zeer hoog:> 100 per duizend

> 1 op 10

9 Bijna zeker om te gebeuren Eens per 3-4 dagen Hoog:> 50 per duizend

> 1 op 20

8 Zeer waarschijnlijk Eens per week Hoog:> 20 per duizend

> 1 op 50

7 Iets groter dan een gelijke kans Een keer per maand Hoog:> 10 per duizend

> 1 op 100

6 Er zal een gelijkmatige verandering plaatsvinden Eens per 3 maanden Matig: 2 per duizend

> 1 op 500

5 Iets minder dan een gelijke kans Eens per 6 maanden Matig: 0,5 per duizend

> 1 op 2.000

4 Niet erg waarschijnlijk Een maal per jaar Matig: 0,1 per duizend

> 1 op 10.000

3 Zal waarschijnlijk niet voorkomen Eens in de 1-3 jaar Laag: 0,01 per duizend

1 op 100.000

2 Bijna zeker niet Eens in de 1-6 jaar Laag: 0,001 per duizend

1 op 1.000.000

1 Zeer zeker niet gebeuren Eens in de 6-10 jaar Heel laag:

Uitval wordt geëlimineerd door preventieve controle

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
Risicomanagement RPN: Effect op de output

Risicoanalyse RPN berekenen: Effect op de output (E)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Effect op de output (E)

RPN factor: Effect op de output (E)
Rank  Effect Effect op product / dienst / klant / stakeholder Effect op proces
10 Gevaarlijk hoog Een patiënt / gebruiker verwonden of letsel toebrengen Het niet voldoen aan veiligheids- en / of wettelijke vereisten
9 Extreem hoog Onwettig zijn – Niet-naleving van regelgeving
8 Erg hoog Maak het product of de dienst ongeschikt voor gebruik Grote verstoring
7 Hoog Veroorzaak extreme ontevredenheid bij de klant Aanzienlijke verstoring
6 Matig Resulteren in een gedeeltelijke storing Matige verstoring
5 Laag Veroorzaken prestatieverlies – leidend tot een klacht
4 Heel laag Veroorzaakt een klein prestatieverlies
3 Minimaal Veroorzaakt een kleine overlast, kan zonder verlies worden overwonnen
2 Verwaarloosbaar Blijft onopgemerkt – klein effect op de prestaties Kleine verstoring
1 Geen Wees onopgemerkt – geen effect op de prestaties Geen effect

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.
Categorieën
Document Management

Stroomschema: Document Management | Kwaliteitsmanagement

Stroomschema: Document Management
Stroomschema: Document Management

Stroomschema’s bedrijfsprocessen

Een stroomschema is een visuele voorstelling van een activiteit of proces. Door een activiteit of proces te vertalen naar een stroomschema worden de kritische stappen en beslissingsmomenten in kaart gebracht.

Voor het ontwerpen van een stroomschema worden standaard symbolen gebruikt.

Voordelen van het gebruik van stroomschema’s:

 • Stroomschema’s helpen bij het identificeren van:
  • Knelpunten;
  • Onnodige processtappen;
  • Fouten.
 • Gebruik stroomschema’s als onderdeel van trainingen en voeg deze toe aan procedures en werkinstructies;
 • Gebruik stroomschema’s om processen tijdens een audit toe te lichten.

Synoniemen voor stroomschema’s

Op deze pagina gebruiken wij de term stroomschema. Er zijn een aantal synoniemen die ook veel gebruikt worden:

 • Stroomdiagram;
 • Flowsheet.

De Engelse term die vaak gebruikt wordt is process flowchart, of process flow diagram.

Stroomschema software

Voor het maken van flowcharts heb je verschillende mogelijkheden. Een veel gebruikt programma is Microsoft Visio. Ook zijn er online aanbieders die software applicaties aanbieden waarmee je stroomschema’s kunt maken. Een voorbeeld van een online aanbieder is Lucidchart.com.

Wanneer je voorkeur uitgaat naar het gebruik van open source software kun je eens kijken bij DIA. Bezoek de website dia.installer.de.

Categorieën
Stroomdiagrammen

Stroomschema: Coördinatie recall | Template

Stroomschema: Coördinatie recall
Stroomschema: Coördinatie recall

Stroomschema’s bedrijfsprocessen

Een stroomschema is een visuele voorstelling van een activiteit of proces. Door een activiteit of proces te vertalen naar een stroomschema worden de kritische stappen en beslissingsmomenten in kaart gebracht.

Voor het ontwerpen van een stroomschema worden standaard symbolen gebruikt.

Voordelen van het gebruik van stroomschema’s:

 • Stroomschema’s helpen bij het identificeren van:
  • Knelpunten;
  • Onnodige processtappen;
  • Fouten.
 • Gebruik stroomschema’s als onderdeel van trainingen en voeg deze toe aan procedures en werkinstructies;
 • Gebruik stroomschema’s om processen tijdens een audit toe te lichten.

Synoniemen voor stroomschema’s

Op deze pagina gebruiken wij de term stroomschema. Er zijn een aantal synoniemen die ook veel gebruikt worden:

 • Stroomdiagram;
 • Flowsheet.

De Engelse term die vaak gebruikt wordt is process flowchart, of process flow diagram.

Stroomschema software

Voor het maken van flowcharts heb je verschillende mogelijkheden. Een veel gebruikt programma is Microsoft Visio. Ook zijn er online aanbieders die software applicaties aanbieden waarmee je stroomschema’s kunt maken. Een voorbeeld van een online aanbieder is Lucidchart.com.

Wanneer je voorkeur uitgaat naar het gebruik van open source software kun je eens kijken bij DIA. Bezoek de website dia.installer.de.