Algemene voorwaarden:

Aan de verstrekte informatie op leansixsigmatools.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Leansixsigmatools.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Leansixsigmatools.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De afnemer(s) van de informatie op leansixsigmatools.nl is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De content op deze website is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.