Categorieën
Risicomanagement: Inleiding

Wat is risicomanagement?

Inleiding

Risicomanagement is een continue proces om op een gestructureerde manier risico’s van een organisatie in kaart te brengen, te kwantificeren en te beheersen.

Wat is risicomanagement?

Met behulp van risicomanagement kan een organisatie mogelijke risico’s in kaart brengen en hier vervolgens op anticiperen door de risico’s te voorkomen, beperken, uitbesteden of accepteren.

Waarom is risicomanagement noodzakelijk?

Voor iedere organisatie is het van belang om in te schatten welke risico’s een mogelijke bedreiging kunnen vormen.

Wanneer een organisatie er in slaagt om risicomanagement onderdeel te maken van de bedrijfscultuur draagt dit bij aan het waarborgen van de continuïteit en slagvaardigheid van de organisatie.

Het is daarom dan ook van groot belang dat risicomanagement een belangrijk onderdeel is van het strategische beleid van iedere organisatie.

Risicomanagement strategie.

Hoe ziet een risicomanagement proces eruit?

Omdat iedere organisatie uniek is bestaat er geen standaard risicomanagement programma. Het implementeren van een effectief risicomanagement programma is maatwerk en organisatie specifiek. De hoofdlijnen van een risicomanagement programma bestaat uit 4 basis stappen die afhankelijk van de organisatie uitgebreid kunnen worden.

Risk management proces

Hoofdlijnen risicomanagement programma.

 1. Introductie risicomanagement programma binnen de organisatie
  1. Procedures, tools, templates
  2. Training medewerkers
  3. Communicatie
 2. Uitvoeren risicoanalyse: Analyse en beoordeling van risico’s.
  1. Identificeren
  2. Registreren
  3. Kwantificeren
 3. Sturen en beheren risico’s: Ontwerpen en uitvoeren implementatieplannen.
  1. Voorkomen / vermijden
  2. Verminderen
  3. Uitbesteden / overdragen
  4. Accepteren
 4. Evalueren en rapporteren
  1. Monitoring
  2. Rapportage
  3. Communicatie

 

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.

Verder lezen:

Risico  prioriteiten nummer berekenen:

Bepalen en bereken van het effect op de output.

Bepalen en bereken van de frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval.

Bepalen en bereken van de detecteerbaarheid om een voorval te detecteren.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.