Categorieën
Risicomanagement RPN: Effect op de output

Risicoanalyse RPN berekenen: Effect op de output (E)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Effect op de output (E)

RPN factor: Effect op de output (E)
Rank  Effect Effect op product / dienst / klant / stakeholder Effect op proces
10 Gevaarlijk hoog Een patiënt / gebruiker verwonden of letsel toebrengen Het niet voldoen aan veiligheids- en / of wettelijke vereisten
9 Extreem hoog Onwettig zijn – Niet-naleving van regelgeving
8 Erg hoog Maak het product of de dienst ongeschikt voor gebruik Grote verstoring
7 Hoog Veroorzaak extreme ontevredenheid bij de klant Aanzienlijke verstoring
6 Matig Resulteren in een gedeeltelijke storing Matige verstoring
5 Laag Veroorzaken prestatieverlies – leidend tot een klacht
4 Heel laag Veroorzaakt een klein prestatieverlies
3 Minimaal Veroorzaakt een kleine overlast, kan zonder verlies worden overwonnen
2 Verwaarloosbaar Blijft onopgemerkt – klein effect op de prestaties Kleine verstoring
1 Geen Wees onopgemerkt – geen effect op de prestaties Geen effect

 

Bronnen en meer informatie:

  1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
  2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.