Categorieën
RPN: Detecteerbaarheid van het risico

Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)

RPN factor: Detecteerbaarheid van het risico (D)
Rank Detectie Ontwerp detecteerbaarheid Proces deteceerbaarheid
10 Absolute onzeker Defect veroorzaakt door een storing is niet detecteerbaar Procescontrole niet beschikbaar om een ​​storing te detecteren
9 Erg gering Incidentele units worden gecontroleerd op defecten Procesbeheersing detecteert eerder een storing niet
8 Gering Eenheden worden systematisch bemonsterd en geïnspecteerd Het is onwaarschijnlijk dat procesbeheersing een storing detecteert
7 Heel laag Alle units worden handmatig geïnspecteerd
6 Laag Handmatige inspectie met wijzigingen in het controleren van fouten Procescontrole kan het bestaan ​​van een storing detecteren
5 Matig Het proces wordt gecontroleerd (SPC) en handmatig geïnspecteerd
4 Matig hoog SPC gebruikt met een onmiddellijke reactie op ongecontroleerde omstandigheden Er is een goede verandering dat de procesbesturing de storing zal detecteren
3 Hoog SPC zoals hierboven met 100% inspectie rondom onbeheerste omstandigheden
2 Heel hoog Alle units worden automatisch geïnspecteerd met geautomatiseerde tussenkomst Het is vrijwel zeker dat de huidige procesbesturing een storing zal detecteren
1 Bijna zeker Het defect is duidelijk en kan worden voorkomen dat het de klant treft Falen kan niet optreden omdat het volledig wordt voorkomen.

Bronnen en meer informatie:

  1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
  2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.