Categorieën
Wat is risicoanalyse?

Risico: Wat is een risico? Wat is een risicoanalyse? | Aan de slag met risicomanagement.

Wat is een risico?

Een risico bestaat uit de kans dat een dreiging werkelijkheid wordt, en het eventuele gevolg hiervan.

Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen met mogelijke negatieve gevolgen.

Wat is een risicoanalyse?

Met behulp van een risicoanalyse worden potentiele risico’s (e.g. faalwijzen, problemen, verstoringen) in kaart gebracht waarna er mogelijk passende maatregelen genomen worden.

Potentiele risico’s zijn alle resultaten waarbij het proces niet het gewenste eindresultaat oplevert. Het product en/of dienst voldoet dus niet aan de eisen van de stakeholders en aan de gestelde kritische kwaliteitseisen.

Het doel van een risicoanalyse is:

 • Inzicht krijgen in de aard van de (mogelijke) risico’s;
 • Het kwantificeren van het risiconiveau op basis van een score;
 • Hulpmiddel voor het stellen van prioriteiten om oorzaken aan te pakken.

Stappenplan voor uitvoeren van een risicoanalyse

 1. Bepaal alle mogelijke potentiele risico’s die zich tijdens het proces kunnen voordoen waardoor niet het beoogde resultaat wordt behaald voor de desbetreffende stakeholder(-s).
 2. Bepaal per risico het effect op het beoogde resultaat. Stel de vraag: Wat is het gevolg als het risico daadwerkelijk plaats vind?
 3. Bepaal per risico de daadwerkelijke grondoorzaak.
 4. Bepaal per risico en oorzaken hoe groot de kans is dat je deze vroegtijdig ontdekt.
 5. Bereken voor elke faalwijze het risiconiveau met behulp van het risico prioriteiten nummer (Ernst X Frequentie X Detecteerbaarheid).
 6. Definieer op basis van de vastgestelde risico detectieschaal vanaf welk risico niveau maatregelen nodig zijn.

Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):

Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D

RPN factor Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D)
(E) Effect op de output Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder
(F) Frequentie Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval
(D) Detecteerbaarheid

 

Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren

Verder lezen:

Risico  prioriteiten nummer berekenen:

Bepalen en bereken van het effect op de output.

Bepalen en bereken van de frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval.

Bepalen en bereken van de detecteerbaarheid om een voorval te detecteren.

Bronnen en meer informatie:

 1. Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guideJohn Wiley & Sons.
 2. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.