You have to think anyway, so why not think big?

Controlekaarten (control charts) zijn, indien correct gebruikt, een mooie manier om een proces te monitoren. Het uitgangspunt van controlekaarten is om basis van de variaties in verhouding tot een bepaalde periode te bepalen of een proces onder controle is (beheersen van het proces). Er zijn veel verschillende type controlekaarten en is geheel afhankelijk van het soort gegevens (variabelen) dat beschikbaar is. In het algemeen maken we onderscheid tussen:

  • Discrete variabelen (gehele getallen of aantallen)
    • Bijbehorende controlekaarten: P-chart, C-chart, NP-chart, U-chart
  • Continue variabelen (zijn meetbaar en hebben variabele eigenschappen)
    • Bijbehorende controlekaarten: xR-chart.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

In de komende weken zullen meer artikelen gaan publiceren over het gebruik van controlekaarten.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...