Check out these best practices

Continu verbeteren van processen

Continu verbeteren van de (bedrijfs)processen zorgt voor een kwalitatief beter eindresultaat (dienst of product) waarbij de kosten zullen afnemen. Een kwalitatief beter eindresultaat betekent tevreden klanten, minder klachten en een beter bedrijfsresultaat.

Als je dit zo leest vraag je jezelf af waarom continu verbeteren nog niet door alle bedrijven is geïmplementeerd. Een vraag die vrij eenvoudig beantwoord kan worden:

Continu verbeteren cultuur:

Om als bedrijf of organisatie aan de slag te gaan met continu proces verbetering is de voornaamste taak van het management om een cultuur te creëren waarbinnen continu verbeteren een vast aspect wordt van de bestaande bedrijfsprocessen. Een veel gemaakte fout bij de implementatie van continu verbeter trajecten is dat het als een project wordt beschouwd.

Wat is de definitie van een proces

Voor het beschrijven van een definitie voor de term proces zijn meerdere mogelijkheden. Voor dit artikel hanteren wij de volgende definitie van het woord proces:

Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van een product, dienst of een vastgelegd eindresultaat. Bij elke stap kunne mensen, materialen, goederen, machines of andere middelen worden ingezet. Bij elke proces horen meetbare inputs en outputs en kunnen (kritische) parameters gedefinieerd worden. In de meeste situaties zijn er drie types van processen te onderscheiden:

  1. Primaire processen: Processen die direct bijdragen tot het realiseren van het eindresultaat.
  2. Ondersteunende processen: Processen die de primaire processen ondersteunen.
  3. Management processen: Processen die betrekking hebben tot de visie, missie, strategie, planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing.

Download de SMART KPI database (Office Excel-bestand) met 184 voorbeeld KPI's

De SMART KPI database is gemaakt voor iedereen die opzoek is naar:

  • Voorbeeld KPI's inclusief formules en praktijkvoorbeelden;
  • Templates voor het opzetten van  SMART KPI dashboards;
  • Templates voor het opzetten van tabellen voor het verzamelen van data en het genereren van grafieken;
  • Inspiratie voor het opzetten en implementeren van KPI performance boards (bijvoorbeeld op basis van het INK-model of de Balanced Scorecard).
  • Nieuwe inzichten voor het aanpassen of optimaliseren van bestaande KPI dashboards.

Kies hier je download-voorkeur

Het inkijk-exemplaar is bedoeld om je een idee te geven van de inhoud en opzet van het document. Deze kun je eenvoudig en gratis downloaden om te bepalen of je overgaat tot aankoop van de business versie.

De download is na het afronden van de bestelling direct beschikbaar voor gebruik. Een factuur ontvang je via e-mail.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW