Categorieën
Random

C: Continu verbeteren: Wat is het continu verbeteren van een bedrijfsproces?

Continu verbeteren van processen

Continu verbeteren van de (bedrijfs)processen zorgt voor een kwalitatief beter eindresultaat (dienst of product) waarbij de kosten zullen afnemen. Een kwalitatief beter eindresultaat betekent tevreden klanten, minder klachten en een beter bedrijfsresultaat.

Als je dit zo leest vraag je jezelf af waarom continu verbeteren nog niet door alle bedrijven is geïmplementeerd. Een vraag die vrij eenvoudig beantwoord kan worden:

Continu verbeteren cultuur:

Om als bedrijf of organisatie aan de slag te gaan met continu proces verbetering is de voornaamste taak van het management om een cultuur te creëren waarbinnen continu verbeteren een vast aspect wordt van de bestaande bedrijfsprocessen. Een veel gemaakte fout bij de implementatie van continu verbeter trajecten is dat het als een project wordt beschouwd.

Wat is de definitie van een proces

Voor het beschrijven van een definitie voor de term proces zijn meerdere mogelijkheden. Voor dit artikel hanteren wij de volgende definitie van het woord proces:

Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van een product, dienst of een vastgelegd eindresultaat. Bij elke stap kunne mensen, materialen, goederen, machines of andere middelen worden ingezet. Bij elke proces horen meetbare inputs en outputs en kunnen (kritische) parameters gedefinieerd worden. In de meeste situaties zijn er drie types van processen te onderscheiden:

  1. Primaire processen: Processen die direct bijdragen tot het realiseren van het eindresultaat.
  2. Ondersteunende processen: Processen die de primaire processen ondersteunen.
  3. Management processen: Processen die betrekking hebben tot de visie, missie, strategie, planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing.