Excel KPI Dashboard template – screenshot

Lean Sixsigma Control Charts

KPI dashboard – Excel voorbeeld.

Steeds meer organisaties maken gebruik van Kritische-performance-indicatoren (KPI’s) om de bedrijfsprestaties te meten. Wanneer je een beetje handig bent met bijvoorbeeld Excel, is het opzetten en onderhouden van een KPI dashboard een eenvoudig klusje.

Voorbeeld KPI Dashboard in Excel:

Excel KPI Dashboard template
Voorbeeld Excel KPI Performance Dashboard


Via de link op deze pagina kun onze gratis template eenvoudig downloaden. Deze template bestaat uit instructies, meer dan 50 voorbeeld KPI’s, een voorbeeld metric control plan en een voorbeeld van een Excel KPI dashboard.

KPI Metric Control Plan

Een handige manier om een KPI te beschrijven is door gebruik te maken van een Metric Control Plan. In onderstaand plaatje zie je een voorbeeld van een template die je kunt gebruiken voor het beschrijven van de afzonderlijke KPI’s. De template is eenvoudig van opzet en maakt gebruik van de Plan-Do-Check-Act aanpak.

Door iedere Kritische-performance-indicator duidelijk te beschrijven, in overleg met alle stakeholders, is de eerste succesvolle stap naar performance management gezet.

Voorbeeld KPI Metric Control Plan:

excel_kpi_dashboard_voorbeeld_metric_control_plan
Voorbeeld KPI Metric Control Plan.

Het belangrijkste aspect van een effectief KPI dashboard is dat je als organisatie de juiste KPI’s opstelt. Voor meer informatie over het opstellen van KPI’s verwijzen we je graag door naar de andere artikelen op leansixsigmatools.nl.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Downloads en aanvullende informatie:

Bekijk de overige artikelen op onze website voor meer achtergrond informatie over Lean SixSigma, kwaliteitsmanagement, performance management en KPI’s.

Download via deze link het Excel-bestand met uitgewerkte kritische performance-indicatoren.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...