Wat is een stakeholder?

Stakeholders: Een definitie:

<rel=”canonical” a href=”http://leansixsigmatools.nl/wp-content/uploads/2011/04/stakeholdersanalyse_1.jpg”>voorbeeld_stakeholders

Er zijn verschillende manieren op het begrip stakeholder(s) te definiëren:

 • Een belanghebbende of stakeholder is iemand die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel hiervan. Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een project, afdeling of organisatie en/of er door worden beïnvloed.
 • Diverse doelgroepen die vanuit een specifiek belang bij de onderneming betrokken zijn zoals medewerkers, ondernemingsraad, aandeelhouders, financiers en klanten.
 • Ieder individu of groep van individuen die de onderneming kan beïnvloeden of door de onderneming beïnvloed kan worden.(Freeman)
 • Elke partij die noodzakelijk is voor het overleven en het succes van een onderneming.(Reed)
 • Een belanghouder (Clarkson)
 • Individuele of groepen van individuelen die of beïnvloed worden door een organisatie of project, of de mogelijkheid bezitten om een organisatie of project te beïnvloeden.
 • Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product/system of een project.
 • Een stakeholder is iemand die iets krijgt (of verliest) als gevolg van een project. Bijvoorbeeld: functionaliteit, inkomsten, status, de naleving van regels etc.
 • Stakeholders zijn personen die een bepaalde interesse hebben in de de uitkomst van een te bouwen product of systeem, of ze hebben een bepaald effect op het beoogde systeem.
 • Een stakeholder is veel meer dan uiteindelijk een systeem “gebruiker”.
 • Of we het nu hebben over interne, externe of interface stakeholders, er is altijd een of ander belang. Vandaar ook wel de term: belanghebbenden.

Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de eisen en wensen van stakeholders?

De invloed die sommige stakeholders kunnen uitoefenen is voor ondernemingen belangrijk om rekening te houden met stakeholders. Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn op het verwezenlijken van het bedrijfsbelang.

Hoewel niet elke categorie stakeholder even belangrijk is, is het voor organisaties belangrijk om stakeholders actief te monitoren. Een verschuiving van categorie kan een andere actie noodzakelijk maken.

Het betrekken van alle stakeholders in het veranderingsproces versnelt en vergroot de kans op succes. Daarnaast bepaald de betrokkenheid van de stakeholders mede de uitvoerbaarheid en het succes van een project, product, idee of beleid. Als een organisatie  weet wie haar of zijn stakeholders zijn en welke belangen zij hebben, dan kun je hier je hier als organisatie je voordeel mee doen.

Create, Communicate and Contribute.