Six Sigma rol van de Green Belt

Wat is een Six Sigma Green Belt?

De Green Belts is het tweede opleidingsniveau binnen Six Sigma. Green Belts besteden meestal een deel van hun tijd aan Six Sigma projecten. Zij pakken vaak minder omvangrijke en minder gecompliceerde Six Sigma vraagstukken op.
De Green Belt ondersteunt de Black Belt bji de projecten of voert zelfstandig kleine projecten uit.

Green Belt training:

Het kennisgebied van de Green Belt training is vastgelegd in een Body of Knowledge (BOK) van de American Society for Quality (ASQ). Men maakt bij het analyseren van data gebruik van statische functies in bijvoorbeeld excel. Na afloop wordt getoetst of de kandidaat voldoende kennis heeft van Six Sigma. De toets levert bij slagen het Six Sigma Green Belt certificaat op.