Project Team

Best Practices Examples

Wat is Lean Six Sigma projectmanagement?

De Six Sigma projecten worden ingehangen in een vooraf bepaalde organisatiestructuur waarin een aantal rollen worden gedefinieerd (task forces). In deze teams zijn de rollen gedefinieerd naar analogie van de karate sport: Champions, Master Black Belts, Black Belts, Green Belt en Yellow Belts.

De probleemhouder of proceseigenaar is de ‘Champion’.  De Six Sigma programma-manager (zeg maar regisseur en kwaliteitsbewaker van alle verbeterprojecten) is de ‘Master-Blac-Belt’. De ‘Black Belt’ is de projectleider van de wat grotere en complexere projecten. De ‘Green Belt’ doet de wat kleinere projecten en de ‘Yellow Belt’ is helpende hand in de projecten. Six Sigma is zodanig opgesteld dat het pas goed werkt als de rollen worden vervuld door interne mensen (die wel kunnen worden opgeleid door een externe partij). Een belangrijk aspect bij Six Sigma is dus het trainend van de leidinggevenden en medewerkers in het bedrijf, aangezien zij de verbeteringen uiteindelijk zelf uitvoeren.