Top 10 meest gemaakte fouten bij de implementatie van een kwaliteitssysteem

Lean SixSigma Tools

De tien meest voorkomende fouten die gemaakt worden bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn:

  • Management
   • Kwaliteitsmanagementsysteem krijgt weinig aandacht door wijzigingen in beleid of management;
   • Er is onvoldoende of geen van commitment van het senior management;

 • Cultuur
  • Ontbreken van een kwaliteitsmanagement, Operation Excellence of Continue improvement cultuur;
 • Resources
  • Te weinig resources beschikbaar om het proces te ondersteunen;
 • Strategie & doelstellingen
  • Kwaliteitsmanagement doelstellingen ontbreken of sluiten niet aan bij de strategie en doelstellingen van de organisatie;
 • Proces
  • Implementatie wordt gezien als een project in plaats van een on-going proces;
  • Implementatie is gericht op het opleveren van documentatie in plaats van het genereren van verbeterde resultaten;
 • Planning & goals
  • Werken met onrealistische doelstellingen en target datums;
 • Training
  • Ontbreken van training voor medewerkers m.b.t het implementeren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Documentatie
  • Beginnen met documenteren van het kwaliteitsmanagementsysteem voordat het totale concept is uitgedacht en ontwikkeld;
 • Resultaten
  • Stakeholders (medewerkers, management) zien niet voldoende toegevoerde waarde van het kwaliteitsmanagementsysteem.

2 gedachten over “Top 10 meest gemaakte fouten bij de implementatie van een kwaliteitssysteem”

 1. Hmm, een uitdaging dit interessante onderwerp eens anders te formuleren. Meer enthousiasme genereren en draagvlak. Ik zou dat zo doen:

  11 TOPADVIEZEN DIE KWALITEITSSYSTEMEN LATEN RENDEREN
  De elf sterkste aanbevelingen voor het invoeren van kwaliteitsmanagementsystemen zijn:
  Management
  1. Kwaliteitsmanagementsysteem meer aandacht geven zodra beleid of management wijzigt;
  2. De betrokkenheid van het management bevorderen bij kwaliteitsbeheer;
  Cultuur
  3. Cultuur vormen waarin kwaliteitsbeheer, excelleren of doorlopend verbeteren gepromoot en beloond wordt;
  Hulpbronnen
  4. Meer ondersteuningsmogelijkheden bieden binnen het proces van kwaliteitsbeheer;
  Strategie & doelstellingen
  5. Laat doelen van Kwaliteitsmanagement overeenkomen met de strategie en doelstellingen van de organisatie;
  Proces
  6. Na de projectfase en oplevering van het systeem doorlopend voeding geven aan de verbetering van het systeem zelf en de terreinen van haar toepassing;
  7. Stel centraal dat kwaliteitssystemen bijdragen bij aan verbeterde resultaten, minder documentatie meer procesgang;
  Planning & doelen
  8. Realistisch werken door haalbare doelstellingen of streefdata;
  Training
  9. Train medewerkers doorlopend op het dagelijks gebruik en het onderhoud van het kwaliteitsbeheersysteem;
  Documentatie
  10. Leg de ontwikkeling van het kwaliteitsbeheersysteem al systematisch vast in de ontwikkelingsfase tot de oplevering van het totale idee;
  Resultaten
  11. Laat belanghebbenden (medewerkers, management) ondervinden wat ze uit een kwaliteitsbeheersysteem halen.

  Met collegiale groet,
  Theo Baijer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *